Viktor Nižňanský: COVID 2019 a ekonomický úpadok Piešťan

V našej publikácii „Piešťany 2034 – vízia pre naše deti“ sme upozornili aj na možnosti úpadku mesta. Uviedli sme dôvody, prečo je potrebné obozretne hospodáriť a efektívne využívať zdroje mesta najmä preto, aby sme mali “vankúš“ na horšie časy. Spomínali sme aj možnosť ekonomického úpadku mesta, ktorý môže vyvolať, okrem iného, aj to čo zažívame dnes. Pandémia.

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. (Autor: am)

Patríme, zatiaľ, k tým šťastnejším mestám a ostáva nám veriť, že Piešťanci prežijú toto zlé obdobie bez ujmy na zdraví. Je treba vzdať úctu všetkým, čo k tomu prispievajú. Či už pracovným nasadením na rizikových pracoviskách, ale aj tým, ktorí svojou disciplinovanosťou, myslia aj na druhých. Len na odľahčenie. V ázijských krajinách nosia rúšku nie preto aby chránili seba, ale aby chránili tých druhých.

Aj keď si uchováme zdravie, mali by sme počítať s tým, že v prípade dlhšie trvajúcich obmedzení,  prognóza hovorí o kulminácii v polovici roka, budú dôsledky pre ekonomiku a služby mesta Piešťany znateľné. A to aj napriek nevyhnutným vládnym opatreniam. To čo bolo pre nás výhodou, príjmy y cestovného ruchu, sa môže obrátiť, dúfajme prechodne, na nevýhodu. 

Tisíce obyvateľov mesta denne odchádzalo pracovať do firiem, ktoré sú už dočasné odstavené, resp. hrozí im odstávka. Ich mzda, často vyššia ako priemer v Piešťanoch, umožňovala prevádzku mnohých služieb a obchodov. Sme turistickým centrom, v ktorom viac ako 35% obyvateľov pracuje v službách, ktoré dnes nemôžu fungovať. Veľká časť podnikateľov sú živnostníci, ktorí zamestnávajú ďalších ľudí a vieme, že si často nemohli dovoliť ani v dobrých časoch vysoké mzdy. Mnohí majú prenajaté priestory a tie nie sú v Piešťanoch najlacnejšie. Takmer všetci čakajú na letnú sezónu, aby dokázali „prežiť“ celý rok aj v „dobrých“ časoch. Ešte nevieme odhadnúť ako sa rozbehne cestovný ruch na jeseň, či náhodou nepríde nová vlna pandémia ako sa objavuje v Číne a ako sa to dotkne napríklad Slovenských liečebných kúpeľov, ktoré odvádzajú mestu značné dane. Určite si mnohí povedia, že to nie je ich problém. Nemali by však zabúdať, že dostupnosť a kvalita služieb  v meste, všetky tie zvýhodnenia pre rôzne skupiny obyvateľov, dotácie, sú závislé najmä od podielu mesta na dani zo mzdy, od podielu na dani z podnikania a v prípade Piešťan od dane z ubytovania, ktoré platia naši hostia.

Patríme k najstarším mestám Slovenska a viac ako jedna tretina našich spoluobčanov má dôchodkový vek, značná časť z nich ma viac ako 80 rokov. Naši seniori potrebujú a budú potrebovať služby, podporu, bez ohľadu na to, ako dlho budú obmedzenia fungovať. Najmä tí, čo ostali sami a majú slovenské dôchodky. Mesto je tiež zamestnávateľom pedagógov, nepedagogických zamestnancov v školstve a ešte nevieme ako sa bude riešiť nová situácia v školstve. Netreba zabúdať, že cca sedemstotisíc eur získava ročne mesto z platieb a poplatkov v školstve, ktoré je dnes mimo prevádzky, ale niektoré výdavky pretrvávajú.

Doteraz sa diskusie na mestskom zastupiteľstve, logicky, lebo nik nepredpokladal krízu, viedli najmä v duchu, o koľko viac dostane mesto na podielových daniach, či zvýšiť alebo nezvýšiť miestne dane a poplatky, do akej miery naplniť dotačné schémy na šport, kultúru, ako optimalizovať MHD aj za cenu vyšších doplatkov z rozpočtu mesta, na koľko parkovísk sa majú občania poskladať, koľko zdrojov dať do podpory cestovného ruchu, ako valorizovať platy a pod. či podporovať stratové firmy. Dovolím si tvrdiť, že aj keď by sme mali to šťastie a pandémiu sa podarí zastaviť, dá sa a skonštatovať, minimálne na rok- dva, že dobre už bolo. 

Na základe dnešných poznatkov sa ukazuje, že výpadok daní a poplatkov v roku 2020, dosiahne, aj napriek konzervatívnemu rozpočtu mesta, čo je dobré rozhodnutie súčasných poslancov, minimálne  25%, t.j. mesto bude musieť upraviť rozpočet a hľadať zdroje alebo úspory v minimálnej výške 2,5 milióna eur. Toto číslo sa však môže výrazne zmeniť k horšiemu, ak sa ekonomika Slovenska, ale aj Piešťan, ešte viac zastaví. Predstava, že výpadok dane z príjmu v plnom rozsahu uhradí štát z iných zdrojov, je treba brať s rezervou. Určite budú prebiehať náročné rokovania, ale dopady budú znášať všetci. Rovnako je realitou, že aj odklady úhrad miestnych daní, prispejú k napätiu v mestskom rozpočte.

Mesto má určité rezervy, nakoniec aj v návrhu rozpočtu na tento rok (ak mám dobré info) sa uvažovalo s využitím rezervného fondu vo výške cca 2,0 mil. €. Bude však nevyhnuté nanovo  posúdiť na čo budú zdroje využité, ako upraviť rozpočet na nové podmienky.  

Je skvelé, že predstavitelia mesta prijímajú operatívne opatrenia, najmä na výdavkovej strane rozpočtu. Ich dopady sa budú dať zrátať až na konci obmedzení a je otázne do akej miery dokáže vláda sanovať ich rozsah. Nakoniec ani v rokoch 2009 a 2010 vláda neuhradila všetky výpadky. 

Koniec pandémie ešte nevidíme, podľa nových prognóz bude kulminovať v toľko očakávanej letnej sezóne. Preto by bolo obozretné, aby sa predstavitelia mesta už teraz začali zaoberať opatreniami, ktoré bude potrebné uplatniť v druhej polovici tohto roku, pretože niektoré budú mať dosah aj na mestskú legislatívu. Už teraz by mala nastať zhoda na obmedzení viacerých výdavkov, ktoré sú v rozpočte  mesta na rok 2020. Treba počítať s tým, že kompenzácie zo strany štátu nepokryjú ani zďaleka uvažované potreby a požiadavky miest z časov pre pandémiou. A tu by malo platiť, že prioritne musí mesto plniť svoje povinné úlohy a ostatné výdavky odložiť na lepšie časy, keď budú piešťanské firmy a  obyvatelia v lepšej kondícii.

Viktor Nižňanský 

88 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. marca 2023
Meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik