Nové termíny zápisov aj pre budúcich škôlkarov

Po tom, čo piešťanská radnica zverejnila nové termíny zápisov školákov, známe sú aj dátumy, kedy sa budú konať škôlkarske zápisy. Bude to až v máji.

Informácie o zápisoch budú uverejnené aj na budovách škôlok. (Autor: am)

Pôvodne sa zápisy mali konať koncom apríla, no pre aktuálnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu sa dalo predpokladať, že dôjde k zmene. Nové dátumy, kedy sa uskutočnia zápisy sú stanovené na máj, a to konkrétne od 18. do 22. mája.

Rodičia môžu svoje deti hlásiť do Materskej školy Ružová, vrátane elokovaného pracoviska na Ulici A. Dubčeka, tiež do MŠ Staničná, ktorej súčasťou je aj elokované pracovisko Zavretý kút. Materská škola na Valovej taktiež očakáva nové deti, rovnako ako aj jej elokované pracoviská na Považskej a Detvianskej ulici, a napokon sa noví škôlkari môžu hlásiť aj do oboch budov MŠ 8. mája a MŠ F. E. Scherera. Na webovej stránke mesta Piešťany je na stiahnutie tiež žiadosť o prijatie dieťaťa.

Prednostne sa do škôlok prijímajú deti, ktoré k 1. septembru dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prednosť pred ostatnými žiakmi majú spravidla deti s trvalým pobytom v Piešťanoch a pred mladšími rovesníkmi tie, ktoré do 31. augusta oslávia tretie narodeniny.

Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do materských škôl budú priebežne doplnené a zákonní zástupcovia detí budú o nich informovaní prostredníctvom tlače, webovej stránky mesta Piešťany a oznamov zo strany riaditeliek materských škôl.

20 Shares

Najnovšie správy

piatok, 14. mája 2021
Meniny má Bonifác, zajtra Žofia