V Piešťanoch vyučujú ojedinele aj cez Skype

V mimoriadnej situácii sa ocitli v súčasnej dobe školské zariadenia. Predškoláci, školáci zo základných škôl, ale aj stredné školy či univerzity museli pre koronavírus zavrieť svoje brány a prerušiť kontaktnú výučbu so študentmi. Čas však plynie ďalej a s ním aj učebné osnovy.

Zdroj: pixabay.com

Univerzity rušia prípravné kurzy a posúvajú termín podania prihlášok, keďže uchádzači poväčšine nemajú možnosť splniť dôležité admnistratívne úkony, ako napríklad doložiť notársky overené vysvedčenia či potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti. Nielen vysoké, ale aj stredné a základné školy zrušili dni otvorených dverí, kde chceli nových žiakov i študentov prilákať.

Čas sa však nezastavil, učebné osnovy sa nezmenili a mladí sa potrebujú naďalej vzdelávať. Televízie zareagovali zaradením filmov nakrútených podľa povinnej literatúry, zintenzívnil sa aj pomer detských programov, Česi dokonca spustili zábavno-vzdelávací projekt UčíTelka.

Chceli sme preto zistiť, ako k tejto pristúpili piešťanské základné školy. Zo šiestich škôl, ktoré sa na území mesta nachádzajú, nám svoj spôsob výučby napokon predstavil dve. Základným komunikačným prostriedkom zostáva EduPage.

Ak už vaše deti dávno nie sú školopovinné, treba pripomenúť, že EduPage je aplikácia pre učiteľov, rodičov a žiakov škôl, kde sa nachádza napríklad internetová žiacka knižka, či elektronická triedna kniha. Rodič cez mobil sleduje známky, dochádzku, preberané učivo alebo domáce úlohy. O všetkých zmenách je informovaný správami cez PUSH notifikácie.

Na Základnej škole Brezová sa výuka, zadávanie úloh, prezentácií a skúšaní či kontrolovaní domácich úloh uskutočňuje práve cez EduPage. „Využívame aj Alf, Alfbook, Fenomény sveta. Žiaci sú takto aj testovaní a učitelia s nimi individuálne konzultujú. Cez Skype sa vyučuje individuálne v ojedinelých prípadoch,“ prezradila riaditeľka školy Bronislava Fačkovcová. „Určite do budúcnosti plánujeme takéto spôsoby výuky, ale situácia nás zaskočila. Výuka cez Skype musí mať svoj rozvrh a technickú pripravenosť,“ doplnila riaditeľka B. Fačkovcová.

Rovnako najmä EduPage využívajú aj na Základnej škole Holubyho.“Podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia, pokúsime sa zaviesť aj inú formu, napríklad cez Skype,“ uviedol riaditeľ Andrej Hanic.

Ako dlho bude takýto systém výučby trvať, ešte nie je jasné. Štrnásťdňová prestávka v kontaktnom vyučovaní však zrejme stačiť nebude. Najpravdepodobnejšie zatiaľ je, že školské lavice zostanú prázdne aj v apríli.

21 Shares

Najnovšie správy

piatok, 22. januára 2021
Meniny má Zora, zajtra Miloš