Podchodu svitá na „mestské“ časy, skolaudujú ho konečne?

Podchod pod železnicou na Vrbovskej ceste v Piešťanoch nie je nešťastne naprojektovanou stavbou, ktorá je často obyvateľmi mesta komentovaná a kritizovaná, ale je aj miestom, kadiaľ má viesť plánovaná cyklotrasa do Vrbového. Hoci sa tam stalo už viacero úrazov cyklistov, zrejme nik z účastníkov nehody o svojom zranení neinformoval prevádzkovateľa – Železnice Slovenskej republiky.

Pri poslednej veternej kalamite 24. februára 2020 víchor vylámal sklené výplne, popadali do podchodu. (Autor: autor)

Trikrát lomená stavba, ktorá dodnes nie je mestom riadne skolaudovaná a kde sa cyklisti i peší nielen navzájom zrážajú, ale aj riskujúc životy vchádzajúc od strany priemyselného areálu z podzemia rovno na cestu bez toho, aby videli, či tadiaľ nejde traktor, kamión alebo osobné auto, sa nachádza v štádiu tesne pred okamihom prevzatia do správy mesta Piešťany. Prednedávnom tam víchrica vylomila desať veľkých tabúľ – ešteže tadiaľ nik nešiel. A práve táto tepna má v budúcnosti slúžiť cyklistom na trase do Vrbového.

O podchode sme sa porozprávali so zástupcom hovorcu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Denisom Dymom z odboru komunikácie a marketingu.

Kedy a za akých podmienok Mesto Piešťany prevzalo, respektíve prevezme podchod na Vrbovskej ceste?

Mesto Piešťany podchod ešte neprevzalo, doteraz je v majetku a správe ŽSR. Viac rokov prebieha v uvedenej oblasti medzi ŽSR a mestom komunikácia a zo strany ŽSR bola mestu predložená Zmluva o odovzdaní a prevzatí vyvolaných investícií. Koncom minulého roka prebehli intenzívne jednania medzi ŽSR a Mestom Piešťany ohľadne prevzatia podchodu. Mesto súhlasilo s jeho prevzatím, avšak pri prehliadke boli zistené nedostatky (grafity na stenách, porušený parapet…), odstránením ktorých podmienilo prevzatie. ŽSR momentálne pracuje na odstránení nedostatkov. Po ich odstránení vyzve Mesto Piešťany k prevzatiu podchodu. Pri poslednej veternej kalamite 24. februára 2020 došlo taktiež k poškodeniu prístrešku podchodu, keď boli poškodené sklené výplne.

Kedy došlo k jeho kolaudácii a za akých podmienok?

Stavebný objekt podchodu pre verejnosť, v časti slúžiacej železničnej dopravnej cesty, bol skolaudovaný Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu v apríli 2009. O kolaudačné rozhodnutie ostatných stavebných objektov bolo Mesto Piešťany požiadané po ukončení stavby, avšak pre nedostatky v dokumentácii nebolo rozhodnutie vydané. Koncom roka 2019 naši zamestnanci doplnili chýbajúcu dokumentáciu ku kolaudačnému rozhodnutiu a čakáme na vydanie kolaudačného rozhodnutia Mestom Piešťany.

Za akých podmienok môžu tadiaľ chodiť cyklisti, resp. motoristi na jednostopých vozidlách?

Používanie cyklochodníka v podchode sa riadi Zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z., § 6, 7, 8.

Koľko úrazov ŽSR evidovali za celú existenciu v tomto podchode?

ŽSR nemajú zaevidovaný žiadny úraz, ktorý by sa stal v podchode.

Za akých podmienok sa ŽSR chystajú prenajať (predať) železničnú dráhu z Piešťan do Vrbového pre plánovanú výstavbu cyklotrasy?

Základnou podmienkou v zmysle novely zákona o dráhach je, aby cyklotrasa bola vybudovaná tak, že v prípade obnovenia železničnej dopravy na tejto trati bude asfaltový povrch cyklotrasy slúžiť ako konštrukčná vrstva podvalového podložia. Taktiež podmienkou je, aby v rámci stavby cyklotrasy predmetom nájmu boli všetky pozemky na tejto trati a budúci prevádzkovateľ cyklotrasy sa staral o všetky prenajaté pozemky na tejto trati (aj tie, ktoré nie sú potrebné pre konštrukciu cyklotrasy) a taktiež spravoval a udržiaval aj ostatné určené zariadenia infraštruktúry na vlastné náklady. Zmluva bude zverejnená i v Centrálnom registri zmlúv.

Kedy bola podpísaná zmluva o prenájme (predaji) uvedenej trasy a kto ju podpísal?

Zmluva o prenájme ešte nebola podpísaná, v súčasnosti je v záverečnej fáze spracovania a schvaľovania. V zmysle ustanovenia zákona o dráhach musí byť zmluva o prenájme odsúhlasená na MDV SR. Podpisovať zmluvu o prenájme dráhy bude generálny riaditeľ ŽSR.

Ak dôjde k stavbe cyklotrasy, kde budú umiestnené koľaje, podvaly a značenie z nej zdemontované?

Nakladanie s nimi bude riešené v rámci projektovej prípravy cyklotrasy po dohode so správcami jednotlivých zariadení a vykonaní predbežnej kategorizácie vyzískaného materiálu.

Kedy sa za akých podmienok by mohlo dôjsť k jej opätovnej inštalácii?

Súčasné zariadenia železničnej infraštruktúry na uvedenej trati sú po dobe životnosti, v nevyhovujúcom technikom stave pre železničnú prevádzku, keďže sa na tejto tratí železničná doprava neprevádzkuje už niekoľko rokov (trať nie je využívaná pre osobnú dopravu od roku 1978 a pre nákladnú dopravu od roku 1996). Zariadenia železničnej infraštruktúry na uvedenej trati vyzískané pri znesení železničného zvršku sú nepoužiteľné na prípadné obnovenia železničnej dopravy na tejto trati. V prípade obnovenia dopravy na trati bude potrebné vybudovať zvršok z nového materiálu.

Aké procesné úkony čakajú ŽSR v súvislosti s trasou Piešťany-Vrbové aktuálne a v akom časovom horizonte?

Podpísanie nájomnej zmluvy a následne schvaľovací proces projektovej dokumentácie na budovanie cyklotrasy.

Viera Dusíková

15 Shares

Najnovšie správy

Školy na Slovensku sa nikdy celoplošne nezavrú. Prisľúbila to na tlačovom brífingu koaličných strán poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová…
  • 28.07.2021, 00:01
  • Spravodajstvo
Približne mesiac trvajúca obnova detského ihriska na Javorovej ulici v Piešťanoch sa skončila. Jej výsledkom je farebné, pútavé, ale najmä…
  • 28.07.2021, 00:02
  • Piešťany / Spravodajstvo
streda, 28. júla 2021
Meniny má Krištof, zajtra Marta