Mesto Piešťany ruší podujatia, organizácie budú komunikovať elektronicky

Dňa 9. marca 2020 o 15.00 h bol primátorom mesta Piešťany Petrom Jančovičom zvolaný Krízový štáb mesta Piešťany (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Piešťany pred šírením ochorenia
COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky.

V pondelok popoludní zasadal na piešťanskej radnici krízový štáb. Foto: FB Mesto Piešťany

V Piešťanoch do tejto chvíle (9. 3. 2020 o 17.20 h) neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia, napriek tomu Mesto podniká preventívne opatrenia.

Úvodom rokovania KŠ primátor informoval o tom, aké opatrenia ohľadom koronavírusu boli v meste už vykonané (informovanie obyvateľov mesta na webovej stránke mesta a sociálnej sieti, bolo zverejnené číslo infolinky, na ktorú je možné sa obrátiť v prípade podozrenia na ochorenie koronavírusom, zatvorenie sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre návštevy).

Dnes, 9. 3. 2020 boli prijaté nasledovné opatrenia:

Kultúra, šport, verejné podujatia

 • zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany s platnosťou ihneď na dobu minimálne dvoch týždňov
 • zatvorenie kultúrnych inštitúcií pre verejnosť (Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, KSC Fontána – aj kino, Mestská knižnica mesta Piešťany) s platnosťou ihneď a predbežne na dobu dvoch týždňov
 • odporúča sa organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, aby prehodnotili realizáciu verejných podujatí
 • podobné opatrenie sa odporúča aj športovým klubom v Piešťanoch ohľadom zrušenia masových športových a verejných podujatí.

Školstvo

 • riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany jednomyseľne prijali odporúčanie primátora mesta a s platnosťou od stredy 11. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vyhlásia riaditeľské voľno a uzavrú školy.
 • Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach.  V termíne 11. 3. – 13. 3. 2020 bude zatvorené aj CVČ Ahoj a ZUŠ. Zároveň CVČ ruší všetky verejné športové podujatia a ZUŠ ruší plánované predstavenia a vystúpenia svojich žiakov.
 • Primátor mesta odporučil riaditeľom škôl zrušenie lyžiarskych výcvikov a plánovaných výletov a exkurzií.

Sociálne zariadenia

 • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (mestské jasle) budú zatvorené v termíne od 11. – 13. 3. 2020.
 • Zatvorenie Denného centra Rozmarín na Teplickej ulici a Denného centra Svornosť na Vážskej ulici až do odvolania.

Mestský úrad mesta Piešťany

 • MsÚ sa snaží zabezpečiť pre zamestnancov dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a rukavice
 • Zrušené sú všetky školenia, služobné cesty
 • Pre verejnosť sa odporúča platenie poplatkov za komunálny odpad a iných platieb elektronickou formou
 • Pozastavuje sa nezačatý roznos rozhodnutí o miestnych daniach za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do domácností na obdobie približne jedného mesiaca
 • Predlžuje sa termín na úhradu miestnych daní a poplatkov (bližšie informácie poskytneme neskôr)
 • Na MsÚ bude zavedený obmedzený režim pre stránky a odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia
 • Podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov) budú preložené na neskoršie termíny, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.
 • O ďalších opatreniach na MsÚ budeme následne informovať

Ďalšie mestské organizácie:

 • Bytový podnik Piešťany na obdobie dvoch týždňov ruší schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Zároveň BPP obmedzuje stránkové dni pre verejnosť, stránky budú vybavované výlučne telefonicky a e-mailom (tel.: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/79 14 831; info@bppy.sk)
 • Služby mesta Piešťany uzatvárajú budovu pre verejnosť, vybavovanie stránok bude zabezpečené prostredníctvom telefónu a e-mailu (tel.: 033/7914 101 alebo 033/7914 103; smp@sluzbymesta.sk). Zároveň organizácia obmedzí služobné cesty zamestnancov.

Ostatné

 • budú oslovené obchodné reťazce na území mesta k zvýšenej dezinfekcii nákupných vozíkov a košíkov
 • budú vydané odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu (dezinfekcia, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov)
 • Spoločnosť Arriva Trnava na základe našej žiadosti bude vykonávať dezinfekciu všetkých autobusov MAD v meste. V súvislosti s prerušením vyučovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany spoločnosť od 11. do 13. marca 2020 zavádza prázdninový cestovný poriadok.
 • Mesto Piešťany nariadilo zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií naplánovaných v mesiaci marec.

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Piešťany bude zvolané podľa potreby a ďalších dostupných informácií.

53 Shares

Najnovšie správy

Po dlhých mesiacoch sa Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch opäť otvorilo, čiastočne obnovilo svoju činnosť a privítalo deti v…
 • 14.06.2021, 00:01
 • Mladí dnes / Piešťany
Dnes je nedeľa 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
 • 13.06.2021, 00:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 14. júna. Tento deň je Svetovým dňom darcov krvi. V roku 1934 sa v Piešťanoch narodil športový…
 • 14.06.2021, 00:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 12. júna. Tento deň je Svetovým dňom proti detskej práci. V roku 1935 sa v Piešťanoch narodil…
 • 12.06.2021, 00:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 14. júna 2021
Meniny má Vasil, zajtra Vít