Masérov, vizážistiek a kozmetičiek je prebytok

Deviataci, pred výberom strednej školy by ste si mali prečítať nasledujúce riadky. Najnedostatkovejší na trhu práce sú stredoškolskí absolventi v odbore mäsiar lahôdkar, agromechanizátor opravár, absolventi v oblasti strojárstva, stavebníctva, potravinárstva a telekomunikácií. Nad rozsah potrieb trhu práce sú v Trnavskom kraji odbory v oblasti služieb v cestovnom ruchu.

Najnedostatkovejší na trhu práce je aj mäsiar lahôdkar. (Autor: rimava.sk)

V Žilinskom kraji identifikovali desať nedostatkových odborov. Ide tak o najvyššie číslo v porovnaní s ostatnými krajmi. Za týmto krajom nasledujú Trnavský s deviatimi a Bratislavský s ôsmimi. V Prešovskom kraji chýbajú na trhu práce absolventi dvoch odborov, a to mäsiar a sanitár. Vyplýva to zo Zoznamu študijných a učených odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu.

V troch krajoch chýba agromechanizátor opravár, teda kvalifikovaný pracovník, ktorý sa vyzná v údržbe, opravách a diagnostike napríklad traktorov či strojov používaných v rastlinnej výrobe. Vo všeobecnosti zamestnávatelia pociťujú nedostatok absolventov najmä v oblasti strojárstva, stavebníctva, potravinárstva a telekomunikácií.

Nad rozsah potrieb trhu práce je v Trnavskom kraji odbor služby v cestovnom ruchu. Odbor masér je nad rámec potrieb v Trenčianskom a Žilinskom kraji, v Banskobystrickom sú to kozmetičky a vizážistky.

Zoznamy chýbajúcich absolventov a odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, aktualizovalo MŠVVaŠ SR koncom januára. Vypracovalo ich v spolupráci so zamestnávateľmi a ďalšími subjektmi koordinácie odborného vzdelávania. Súpisy sú platné od 1. septembra 2020 a nevzťahujú sa na žiakov, ktorí začali svoje štúdium pred týmto dátumom.

22 Shares

Najnovšie správy

nedeľa, 5. apríla 2020
Meniny má Miroslava, zajtra Irena