Navrhujú zaviesť desiaty ročník na základných školách

  • Nezaradené
  • 27. februára 2020, 13:37

Vzdelávanie na druhom stupni základných školách by sa malo rozšíriť o dobrovoľný desiaty ročník, na stredných školách zase zaviesť prvý rok spoločného všeobecného štúdia. To sú len niektoré z odporúčaní, ktoré predstavili analytici iniciatívy To dá rozum. Podľa nich Slovensko potrebuje nový model vzdelávania, ktorý skvalitní školstvo. Zmeny navrhujú pre materské, základné aj vysoké školy a tiež pre vedecké a umelecké činnosti na univerzitách.


ilustračné foto (Autor: red)

Odporúčania pre skvalitnenie školstva vychádzajú z príkladov dobrej praxe a z prieskumu, ktorý urobila iniciatíva minulý rok. Postavené sú na troch princípoch – zvýšenie kvality na všetkých stupňoch vzdelávania vrátane vedy, zabezpečenie rovnosti príležitostí a príjemné prostredie na školách. „Keďže jednotlivé odporúčania na seba úzko nadväzujú, nedajú sa realizovať len vo forme ‚kozmetických‘ úprav existujúceho systému,“ dodala riaditeľka iniciatívy To dá rozum Renáta Hall. Zlepšovanie slovenského školstva by malo byť podľa nej systematickým a permanentným procesom.

Jadrom zmien je podľa iniciatívy nový model vzdelávania, ktorý by mal byť otvorený, priestupný a flexibilný. Podľa analytičky iniciatívy Kataríny Vančíkovej je potrebné upriamiť pozornosť na prvé roky dieťaťa. „Dôležité je garantovať všetkým deťom od troch rokov účasť na tomto programe a vytvoriť silnú sieť poskytovateľov včasnej podpory pre rodiny a deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením už od narodenia,” uviedla.

To dá rozum odporúča predĺžiť na základných školách prvý stupeň vzdelávania o jeden rok a druhý stupeň rozšíriť o dobrovoľný desiaty ročník. Podľa analytikov by to mohlo pomôcť niektorým žiakom úspešne ukončiť základnú školu a zvoliť si smer ďalšieho vzdelávania podľa svojich schopností a záujmov. Na stredných škôl navrhujú zaviesť jeden rok spoločného všeobecného vzdelávania na všetkých maturitných odboroch, špecializácia štúdia by tak nasledovala v ďalších rokoch. Na vysokých školách by podľa iniciatívy bolo dobré podporiť vznik na prax orientovaných štúdijných odborov. Odporúčajú tiež, aby študenti a akademici častejšie chodili do zahraničia.

Iniciatíva To dá rozum, ktorá vznikla v roku 2016 v októbri 2019 publikovala Analýzu zistení o stave školstva na Slovensku. Tá bola založená na prieskume s viac ako 650 účastníkmi rozhovorov a 15-tisíc respondentmi dotazníkového prieskumu z oblasti školstva a zamestnávateľov.

(SITA)

135 Shares

Najnovšie správy

V aktuálnom vydaní Piešťanského týždňa, ktorý je už v predaji nájdete množstvo najmä regionálnych udalostí.    
  • 24.11.2020, 10:23
  • Piešťanský týždeň / Kraj / Piešťany / Región
utorok, 24. novembra 2020
Meniny má Emília, zajtra Katarína