Reinštalácia expozície Milana Rastislava Štefánika v Balneologickom múzeu

  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia
  • 9. februára 2020, 08:00

V rámci dlhodobého programu postupnej reinštalácie stálych expozícií v Balneologickom múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch sme vďaka grantu, ktorý nám z verejných zdrojov poskytol v roku 2019 Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu, reinštalovali expozíciu venovanú Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.


Expozičná časť približujúca aj detstvo, mladosť a štúdiá M. R. Štefánika. (Autor: Eva Drobná)

Práve v našom, vtedy piešťanskom múzeu bola v roku 1933 slávnostné otvorená vôbec prvá expozícia M. R. Štefánika na Slovensku. Expozícia bola po roku 1948 zrušená a obnovili sme ju po roku 1989. V posledných rokoch sme postupne systematicky dávali reštaurovať predmety z cudzokrajných etnografických zbierok M. R. Štefánika. Išlo predovšetkým o textílie z Ďalekého východu, Strednej Ázie, rohož z Tahiti a ďalšie, ale aj predmety pochádzajúce z interiéru jeho rodného domu – skrine, kolísku a detskú postieľku, obraz – olejomaľbu Ježiša Krista s tŕňovou korunou na hlave, ako aj veci z jeho osobného vlastníctva (napr. Štefánikovu podplukovnícku uniformu).

V rámci reinštalácie sme sa rozhodli expozíciu aj v budúcnosti členiť na časť prezentujúcu život a dielo Štefánika a na časť s vystavenými predmetmi z interiéru jeho rodného domu evokujúcimi zariadený priestor interiéru domu. Súčasťou reinštalácie bola aj úprava elektroinštalácie, vybavenie expozície LED-svietidlami, moderným digitálnym vlhkomerom a teplomerom a moderným odvlhčovačom.

V expozícii sú časti: detstvo, mladosť a štúdiá, cesty a jeho vedecká činnosť, vojenská a diplomatická činnosť počas prvej svetovej vojny a podieľanie sa na zahraničnom odboji Čechov a Slovákov, tragická smrť generála M. R. Štefánika počas návratu do vlasti 4. mája 1919.

Jednotlivé časti a ich expozičné vitríny dotvárajú pozadia s veľkoplošnou fotografickou zväčšeninou historickej fotografie vzťahujúcou sa k jednotlivým etapám života Štefánika, s textami v slovenskej a anglickej jazykovej podobe a s nemeckým textom v príručných textoch poskytovaných návštevníkom expozície. V každej časti sú digitálne fotorámiky, v ktorých je návštevníkom múzea prezentovaný súbor vybraných fotografií vzťahujúcich sa k jednotlivým obdobiam života generála. Vo vitrínach sú vystavené aj originálne trojrozmerné predmety zo zbierok múzea priamo sa vzťahujúce k Štefánikovi a pochádzajúce z jeho osobného vlastníctva, ale i menší súbor predmetov z jeho cudzokrajných etnografických zbierok, predmetov viažucich sa k jeho činnosti v období prvej svetovej vojny.

Originálne predmety sú doplnené textami, reprodukciami dobových fotografií a archívnych materiálov aj v digitálnej podobe. V samostatnej vitríne je vystavený cenný súbor drobných predmetov, ktoré Štefánik získal do svojich etnografických zbierok v Japonsku, a hodnotná vyšívaná stuha z Číny.

V menšej pultovej vitrínke sú vystavené predmety vzťahujúce sa k Štefánikovej tragickej smrti (napr. posmrtná maska), pamätné medaily, pohľadnice, bronzový reliéf generála z profilu.

Expozíciu dopĺňajú veľkorozmerné predmety z etnografických zbierok – cenný japonský záves z 18. storočia, veľká rohož z tapy pochádzajúca z Tahiti, historické plagáty vzťahujúce sa k prvej svetovej vojne a československému zahraničnému odboju.

Na tvorbe reinštalovanej expozície sa podieľali Andrej Bolerázsky (historik múzea), Eva Drobná (fotografka múzea), Stano Jendek (externý grafik – grafické práce a tlač), firmy Horňák Dolné Voderady a Plexiplast Praha (zhotovenie vitríny a drobných výstavných prvkov).

Prínosom pripravovanej reinštalácie stálej expozície vedca a generála M. R. Štefánika je moderným spôsobom priblížiť návštevníkom múzea významnú osobnosť slovenských i európskych dejín konca 19. a začiatku 20. storočia.

Vladimír Krupa

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto