Neočakávaný objav na Kolonádovom moste: Po dostavbe nebol modro-biely

V júni 2019 sa začala rekonštrukcia jednej z najvýznamnejších stavieb Piešťan, Kolonádového mosta. Stavebné práce na obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky sú už takmer v polovici a podľa realizátora i pamiatkarov sa projekt realizuje v súlade s platným schváleným harmonogramom, pričom ukončenie realizácie je naplánované do 15 mesiacov od prevzatia staveniska. Rekonštrukcia však priniesla aj prekvapujúce zistenia o pôvodnom vzhľade mosta a jeho viacfarebnosti.

Neočakávaným nálezom bolo zistenie pôvodného farebného výrazu v podobe striedajúcich sa polí v základných farbách (červená, žltá, modrá). (Autor: TSKP)

V období od leta do zimy bola na moste zrealizovaná úprava vozovky s vyfrézovaním a doplnením povrchu betónovej dosky mostovky. Tiež je vyhotovená tekutá hydroizolácia obrubníkových častí, výstuž chodníkového obrubníka, ktorý bude vyrobený nanovo, s terazzovým povrchom, ale aj očistenie povrchu stien mosta s odhalením zvyškov pôvodného farebného riešenia i obnova strešného plášťa.

Keďže obnova mosta prebieha za jeho prevádzky, práce sú rozdelené na dva bloky. Prvým, ktorý sa realizuje v prvých etapách je obnova vozovky s chodníkom na pôvodnej (južnej) strane mosta.

Pôvodný most bol viacfarebný

Keďže ide o architektúru z obdobia funkcionalizmu, predpokladala sa len jednoduchá neutrálna farebnosť, preto nebol pamiatkarmi predpísaný reštaurátorský výskum na zistenie primárnej farebnosti a vývoja farebnej úpravy.

Tento predpoklad sa však v priebehuprác nepotvrdil. Naopak, po očistení povrchu bola v niekoľkých častiach konštrukcie pod vrstvami súčasnej omietky zistená úprava s farebnou rozmaľbou. Nachádzali sa tam striedajúce sa polia v základných farbách červená, žltá a modrá. Táto úprava bola až v neskorších dobách pretretá monochrómnym náterom.

Nálezy boli fotograficky zdokumentované, ale po dohode všetkých dotknutých účastníkov sa zvolila obnova dlhodobo zažitého výrazu v monochrómnej lomenej bielej farebnosti.

Zábradlie z pravej strany mostného telesa bolo demontované a obnovované v dielni.

Pre technické možnosti obnovy narušenej rímsovej časti mostovky boli segmenty zábradlia pravej strany mostného telesa demontované a obnovované v dielni. Definitívne bola odsúhlasená tyrkysová farba nového náteru.

V súčasnosti sa pracuje na spodnej strane mosta na očistení a ochrane mostnej konštrukcie. Začali sa tiež búracie a rekonštrukčné práce v interiérových častiach.

Po sňatí prefabrikovaných rímsových lemov mostnej dosky sa zistilo, že ide o mladší prvok, obnovovaný bude pôvodný profil.

„Istým nedostatkom narúšajúcim plynulosť postupu bola absencia inventarizačného súpisu slohových prvkov a tiež, ako sa počas prác ukázalo, aj reštaurátorského výskumu, bez ktorých sa spôsob obnovy slohových detailov musel určovať v priebehu prác. Opäť, rovnako ako v predchádzajúcej správe z leta, možno konštatovať, že realizované práce sú vykonávané v priemernej kvalite a technológiám zodpovedajúcim úrovni súčasného staviteľstva,“ konštatuje v technickej správe o stave rekonštrukcie mosta Daniela Zacharová.

Najdlhší krytý most na Slovensku

Kolonádový alebo aj Sklený most je významné funkcionalistické dielo, ktoré vzniklo na objednávku Ľudovíta Wintera, nájomcu a budovateľa piešťanských kúpeľov. Bol vybudovaný na mieste staršieho dreveného mosta v rokoch 1930-1933. Spodnú časť projektoval švajčiarsky inžinier Schwartz, vrchnú nadstavbu architekt Emil Belluš a stavbu realizovala firma Pittel a Brausewetter.

Najdlhší krytý most na Slovensku bol vytvorený ako železobetónová konštrukcia so šiestimi piliermi. V nástupoch na oboch brehoch sú uzavreté bloky s predajnými kioskami, ktoré navzájom prepája krytá kolonáda, pozdĺžne predelená na dva „pruhy“ presklenou stenou. Úzka nekrytá vozovka situovaná na juhozápadnej strane slúži v súčasnosti pre peších.

Na deliacej presklenej stene sa uplatnila umelecká výzdoba s ľudovými motívmi – dva lepty do skla (Piesne z Detvy, Na salaši), vyhotovené podľa návrhu akademického maliara Martina Benku v roku 1933. Most v nástupe od mesta výtvarne dopĺňa fontánka so sochou Barlolámača od Robeta Kühmayera. Dielo vzniklo tiež na objednávku Ľ. Wintera, ktorý si ho dal patentovať ako symbol kúpeľov vyjadrujúci uzdravenie.

Keďže most je kultúrnou pamiatkou, ktorá je z celoslovenského hľadiska významným technickým autorským dielom, musia byť všetky práce na tomto diele vykonávané pod dozorom pamiatkovej ochrany.

Jozef Vojčiniak, zdroj: technická správa kultúrnej pamiatky, foto: (TSKP)

140 Shares

Najnovšie správy

piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto