Odpor obyvateľov bol úspešný, vodárňam preddavkové platby neprešli

Trnavská vodárenská spoločnosť ustupuje zo zmeny fakturácie odberu vody pod ťarchou reklamácií. V závere januára tohto roka mnohých obyvateľov Piešťan a okolitých obcí prekvapila preddavková faktúra. V akciovke sa totiž rozhodli, že prejdú na nový spôsob fakturácie, a to formou preddavkov štvrťročne, respektíve mesačne. Voči tomuto postupu vodárni sa však zdvihol odpor obyvateľov.

TAVOS (foto: am)

TAVOS na svojej webovej stránke minulý mesiac informoval, že prechádza na nový spôsob fakturácie.

Podľa zverejnených informácií, zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie mala byť vystavená faktúra na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku.

V praxi to malo znamenať, že prvé faktúry sú vystavené v januári na obdobie január až marec, ďalšie prídu v apríli na obdobie apríl až máj. K 30. júnu bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli mala byť vystavená faktúra za na obdobie júl až september a v októbri na obdobie október až november. K 31. decembru bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Alternatívou mala byť mesačná periodicita fakturácie. Zákazníkom by bola vystavená faktúra na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho mesiaca január, február, marec, apríl a máj.

K 30. júnu by bola vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún. Následne v júli, auguste, septembri, októbri, novembri budú vystavené ďalšie mesačné faktúry a k 31. decembru bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Po prvej vlne negatívnych reakcií, kedy mnohým prišla faktúra tesne pred splatnosťou, TAVOS „veľkodušne“ informoval, že ak bola doručená „neskôr“, pričom tento termín bližšie nešpecifikoval, spoločnosť bude akceptovať oneskorené úhrady faktúr a predlžuje ich splatnosť.

I tak sa postup vodárenskej spoločnosti, ktorá sa tento rok rozhodla zmeniť roky zaužívané postupy nepozdával zákazníkom monopolného dodávateľa vody v regióne.

Množstvo dotknutých obyvateľov sa voči novým manierom TAVOS-u ohradilo formou e-mailovej reklamácie.

A podľa všetkého boli aj úspešní. Tí, čo na postup TAVOSU napísali nesúhlasné stanovisko, dostali e-mailom odpoveď v nasledujúcom znení: „Na základe Vášho mailu, kde nesúhlasíte s preddavkovou platbou spotreby vody vám bude preddavková platba zrušená a fakturácia za spotrebu vody na Vašom odbernom mieste bude vrátená na spôsob akým ste nám uhrádzali faktúry doteraz, čiže na základe odpočtu vodomeru.“

TAVOS je verejným vlastníctvom deväťdesiatich troch obcí rozkladajúcich sa v regióne od Trnavy cez Piešťany až po okrajové obce okresu Nové Mesto nad Váhom. Najväčšími akcionármi sú Trnava 29,6 % akcií a Piešťany vlastniace 14,2 % akcií.

TAVOS má najvyšší riadiaci orgán valné zhromaždenie zložené z primátorov a starostov obcí vlastniacich jeho akcie. Výkonným riadiacim orgánom je predstavenstvo, ktorému predsedá Radovan Foltinský, ktorý je zároveň aj generálny riaditeľ spoločnosti. Dozornej rade predsedá primátor Trnavy Peter Bročka a členom dozornej rady je aj piešťanský primátor Peter Jančovič.

am/pror

508 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 21. januára 2021
Meniny má Vincent, zajtra Zora