Budú jazdiť mestom ďalšie ťažké kamióny? Rozhodne o tom zastupiteľstvo

  • Piešťany / Spravodajstvo / Región
  • 4. februára 2020, 00:01

Na februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch je na prerokovanie pripravený materiál o zmene územného plánu mesta. Ten v prípade jeho schválenia zásadným spôsobom, ale hlavne výrazne negatívne môže zhoršiť život obyvateľov ulíc žijúcich na Vrbovskej ceste i Kláštorskej ulici. Schválením zverejnenej žiadosti o zmenu územného plánu mesta by totiž narástla premávka ťažkých kamiónov na uvedených uliciach.

TRASA 1: Cez podjazd pod železnicou po Kláštorskej ulici a cez Žilinskú cestu na výjazd na diaľnicu pri Hornej Strede. TRASA 2: Po Obchodnej či Priemyselnej ulici na Vrbovskú cestu a odtiaľ na piešťanský výjazd na diaľnicu. (Autor: red)

Firma IFOND, s.r.o., Považská Bystrica žiada mesto o zmenu územného plánu mesta Piešťany v súvislosti s jej potrebou doriešenia dopravného napojenia pripravovaného investičného zámeru priemyselného parku v katastri obce Bašovce.

Ide o výstavbu priemyselného parku situovaného na ploche medzi diaľnicou D1 a železnicou v katastri obce Bašovce. Ale stavebník má problém, lebo jestvujúci most vedúci z Bašoviec ponad diaľnicu k tomuto pozemku nie je konštruovaný pre ťažkú kamiónovú dopravu.

A tak podľa predloženej žiadosti na zmenu územného plánu mesta chce investor spojnicu s priemyselným parkom viesť dopravným napojením cez lokalitu Dlhé v katastri Bašovce a lokalitu Široké v katastri Piešťany smerom na cestu tretej triedy – Orviskú cestu. Novovytvorená spojnica by ústila neďaleko čerpacej stanice Zempres. Odtiaľ by podľa zverejneného materiálu mali kamióny pokračovať cez Piešťany smerom na diaľnicu. Podľa tvrdenia investora by vraj išlo denne o 25 nákladných vozidiel, sto osobných vozidiel a vozidiel do 3,5 tony.

Z križovatky na Orviskej ceste by kamióny na diaľnicu mohli pokračovať tromi smermi. Žiadna dopravná značka im v tom totiž nebráni. Jeden dlhší úsek by viedol cez Veľké Orvište, Ostrov, Krakovany a Trebatice až na diaľničný privádzač Piešťany, z čoho by v uvedených obciach obyvatelia zrejme nadšení neboli.

Druhé dve možné trasy kamiónov by išli cez piešťanské ulice. Jedna cez podjazd pod železnicou smerom na Kláštorskú ulicu a cez Žilinskú cestu na výjazd na diaľnicu pri Hornej Strede. Druhá trasa by bola možná Obchodnou či Priemyselnou ulicou na Vrbovskú cestu a odtiaľ na piešťanský výjazd na diaľnicu.

V zverejnenom materiáli sa k požiadavke investora priemyselného parku v Bašovciach vyjadrili aj mestskí úradníci.

Odbor stratégie a rozvoja mesta okrem iného uvádza, že v prípade schválenia zmeny dopravnej infraštruktúry mesta požaduje v rámci novej komunikácie riešiť aj doplnenie biokoridoru a zohľadnenie cyklotrasy v súbehu s novou cestou.

Odbor výstavby a dopravy piešťanskej radnice je však vo svojom stanovisku k žiadosti už podstatne odmietavejší. „Navrhované riešenie dopravného napojenia predmetného priemyselného parku nie je akceptovateľné. Taktiež nie je akceptovateľné dopravné zaťaženie komunikácií v tejto časti mesta Piešťany dopravou z navrhovaného priemyselného parku Bašovce. Problematiku dopravného napojenia navrhovaného priemyselného parku v smere na diaľnicu je potrebné riešiť mimo komunikácií na území mesta Piešťany,“ uvádza sa vo zverejnenom materiáli pripravenom na rokovanie do mestskej rady i mestského zastupiteľstva.

V každom prípade posledné slovo budú mať poslanci. Jedine oni môžu právoplatne žiadosť na zmenu územného plánu mesta zamietnuť či podporiť.

123 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 21. januára 2021
Meniny má Vincent, zajtra Zora