Trnavský kraj má novú hlavnú kontrolórku. Je z Banskej Bystrice

Novou hlavnou kontrolórkou Trnavského samosprávneho kraja bude najbližších šesť rokov Beáta Farkašová z Banskej Bystrice. Rozhodli o tom 29. januára v druhom kole tajnej voľby krajskí poslanci.

Beáta Farkašová bude novou hlavnou kontrolórkou. Foto: Pavol Machovič

Beáta Farkašová vo funkcii vystrieda doterajšiu hlavnú kontrolórku Kvetoslavu Tibenskú. Uspela v druhom kole voľby po tom, čo v prvom kole ani jeden zo šiestich kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Druhé kolo sa pritom uskutočnilo na tej istej schôdzi v rovnaký deň, ako prvé kolo voľby.

Funkčné obdobie končiacej hlavnej kontrolórky Kvetoslavy Tibenskej sa končí 6. februára. Potom už nastúpi do funkcie Farkašová, ktorá má dlhoročné skúsenosti z daňovej správy, ale aj zo samosprávy. Je dlhoročnou vedúcou ekonomického odboru Mestského úradu v Banskej Bystrici. Ako sama priznala, s Trnavou nemala doteraz nič spoločné, ani sa do kraja nemieni presťahovať. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič je po jej zvolení povinný uzatvoriť s ňou pracovnú zmluvu.

Úlohou hlavného kontrolóra je dozerať na zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom samosprávneho kraja, ďalej kontrola príjmov a výdavkov, kontrola vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a s touto funkciou sú spojené aj ďalšie povinnosti. Hlavný kontrolór má garantovaný plat vo výške 70 % platu predsedu vrátane paušálnych náhrad, okrem toho mu zastupiteľstvo môže schváliť odmenu.

S funkciou hlavného kontrolóra je spojených aj niekoľko obmedzení, kontrolór napríklad nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

SITA

11 Shares

Najnovšie správy

piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto