Odfrknutý kameň vám rozbil čelné sklo? Môžete sa súdiť

Máte poškodené predné sklo automobilu od kameňa, ktorý odfrkol z vozidla, ktoré šlo pred vami alebo vás obiehalo? Náhodný vinník si je tejto udalosti vedomý a priznáva si vinu. Spíše s vami záznam o nehode. Jeho poisťovňa vám ju musí uhradiť. Ak sa tak nestane, môžete sa súdiť. A súd vyhráte.

Za jazdu s poškodeným čelným sklom môže policajt uložiť blokovú pokutu vo výške 50 eur, v správnom konaní do 100 eur. (Autor: freepik.com)

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal už v roku 2014 stanovisko, podľa ktorého každý vodič, ktorému poisťovňa odmietne preplatenie škody na čelnom skle v dôsledku odleteného kameňa a rozhodne sa obrátiť na súd, tento súd aj vyhrá. Musí si však predtým škodu uplatniť u známeho vinníka. Spísať záznam o nehode, kde vinník vinu prizná, a nahlásiť poistnú udalosť v poisťovni vinníka.

Pripoistenie čelného skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin kryje opravu najmä v prípade nárazu kameňa, vymršteného spod kolesa iného vozidla. Ide o častú škodu, keď zavinenie cudzej osoby je veľmi diskutabilné, často ťažko zistiteľné a dokázateľné, preto poisťovne väčšinou nie sú ochotné tento typ škody preplácať zo základného krytia povinného zmluvného poistenia vozidla.

Argument, že odletenie kameňa či iného predmetu nie je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke motorového vozidla, ale už nemožno používať. Aj odletenie kameňa spod kolies auta je takou okolnosťou. Zodpovednosti za túto škodu sa podľa Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Z uvedeného vyplýva, že ak klientovi poisťovňa aj napriek tomuto odmietne preplatiť náhradu škody na čelnom skle pre odletený kameň, môže sa obrátiť na súd, ktorý mu dá za pravdu. Na základe tohto stanoviska už totiž existuje jednotný právny výklad, podľa ktorého sa musí každý súd riadiť. Otázkou zostáva, či budú poisťovne k riešeniu týchto prípadov pristupovať už inak, alebo budú aj naďalej zamietať náhrady škôd, a tým pádom sa vystavovať riziku platenia zbytočných súdnych poplatkov. Uvedené stanovisko totiž nahráva jednoznačne klientom.

Vozidlo, ktoré má poškodené čelné sklo, sa podľa polície považuje za technicky nespôsobilé na jazdu v cestnej premávke. Policajti môžu vodičovi takéhoto auta zadržať tabuľky s evidenčnými číslami spolu s osvedčením o evidencii vozidla a vodič si musí privolať odťahovú službu. Po výmene čelného skla mu po opätovnej kontrole políciou tabuľky s evidenčnými číslami vrátia. Za jazdu s poškodeným čelným sklom môže policajt uložiť blokovú pokutu vo výške 50 eur (v správnom konaní do 100 eur).

„Poškodenie čelného skla znižuje viditeľnosť vodiča, a to najmä v daždi, počas sneženia, v tme a hmle. Neodkladajte preto výmenu alebo opravu čelného skla, aby ste neohrozili svoju bezpečnosť a bezpečnosť vašich spolujazdcov,“ informuje Polícia SR.

1 Shares

Najnovšie správy

piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto