O participatívny rozpočet je vyšší záujem

Kým v uplynulých rokoch sa participatívny rozpočet nestretol s veľkým záujmom verejnosti, tento rok na stretnutie so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja zavítalo viacero ľudí so skvelými nápadmi. Plánujú sa uchádzať o hlas ľudu a priazeň hodnotiacej komisie a vďaka tomu získať finančnú podporu pre svoje jedinečné projekty.

Piešťanci na štvrtkovom stretnutí v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina predstavili množstvo skvelých nápadov. foto: autor

Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a občianskeho združenia Utópia v týchto dňoch prechádzajú celým krajom a stretávajú sa s miestnymi, pričom hlavnou témou je participatívny rozpočet. V Piešťanoch sa takéto stretnutie uskutočnilo vo štvrtok 16. januára na Gymnáziu Pierra de Coubertina, pričom záujemcovia obsadili celú učebňu.

Stretnutie sa začalo predstavovaním. Každý s návštevníkov povedal svoje meno, prípadne organizáciu, ktorú zastupuje alebo spravuje, a v krátkosti predstavil svoj projekt či víziu. Na pôde gymnázia sa stretli väčšinou zástupcovia a členovia miestnych občianskych združení, inštitúcií, škôl, mestského úradu, okolitých obcí, ale zavítali aj ľudia, ktorí jednoducho chcú urobiť niečo pre svoje okolie.

Po „zoznámení sa“ zástupcovia kraja odprezentovali, čo participatívny rozpočet je, čo by mali projekty spĺňať, respektíve prinášať do spoločnosti, ako funguje proces vyberania jednotlivých projektov, a tiež boli predstavené dôležité termíny ako uzávierky, hodnotenia či realizácie.

Počas toho sa mnohí pýtali, a nielen zástupcovia kraja, ale aj občania, ktorí už z minulého roka majú skúsenosti s podávaním projektov, odpovedali a riešili praktické otázky týkajúce sa žiadostí či potreby povolení. Prezentáciu vystriedala diskusia o projektoch.

„V rámci prvého kola verejných stretnutí sa snažíme občanom sprostredkovať, čo je to participatívny rozpočet, ako sa zapojiť do druhého ročníka a aké technické otázky treba doriešiť,“ povedal Marek Krnáč, projektový koordinátor participatívneho rozpočtu Trnavskej župy.

Aj pre tento ročník je vyčlenených 250-tisíc eur, konkrétne pre okres Piešťany je to 28-tisíc. Na jeden projekt je možné požiadať maximálne o päťtisíc eur. Ľudia si však môžu svoje projekty dofinancovať, ich cena teda môže byť vyššia.

Do minulého ročníka prišlo 113 žiadostí, z toho 89 naplnilo formálne kritériá a dostalo sa do druhého kola. Na základe hlasovania obyvateľov a výsledkov deliberatívneho fóra bolo vybraných 61 projektov, ktoré sa realizovali. Z okresu Piešťany boli podporené detské tréningové trasy pre orientačný beh, vznik multisenzorickej miestnosti pre deti v rannom veku, stolnotenisové stoly a ďalšie.

Tento rok sa plánované projekty týkajú vzdelávania, ihrísk, komunitných plôch, vody, ale aj kultúry. „Veľmi nás teší, že ľudia neprichádzajú len s projektmi, ale zároveň hľadajú formy spolupráce. Aj v Piešťanoch sme zažili, že si začali pomáhať, odporúčať informácie, aby sa projekty skvalitnili. Mnohokrát diskutujú o pravidlách, a to je pre nás najdôležitejšie, lebo je to najintenzívnejšia forma participácie, keď sa bavíme o tom, ako bude proces a mechanizmus vyzerať,“ skonštatoval Daniel Mitas z Úradu TTSK.

Okrem diskusie a vzájomnej pomoci pri riešení praktických problémov sa objavili i námietky, že menšie obce sú znevýhodnené, pretože obyvatelia väčších miest ich prehlasujú. „Sú vytvorené mechanizmy a brzdy voči tomu, aby veľká väčšina niečo zhltla. Jednak je to deliberatívne fórum, ktoré podľa kritérií stanovuje rebríček kvality projektov, a nezáleží na tom, či je to malá obec, alebo okresné mesto. Druhá brzda je taká, že občania majú možnosť udeliť tri hlasy, to znamená, že môžu podporiť aj projekty mimo svojej komunity,“ uviedol Mitas.

Na úrade sa tiež chystajú analyzovať, do akej miery boli malé obce znevýhodnené, a ak z analýzy vyplynie, že znevýhodnené skutočne boli, na župe sa chystajú zaviesť koeficient podľa veľkosti obce a počtu obyvateľov.

Participatívny rozpočet TTSK je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia rozhodnúť o časti rozpočtu kraja. Je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov s cieľom zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja. Úlohou je podporiť budovanie krajskej identity a koncept udržateľnej spoločnosti a inkluzívnych riešení (podporujúcich vytváranie komunít) smerujúcich k verejnému prospechu.

Projekt musí byť zameraný na aspoň jednu z nasledovných oblastí: na revitalizáciu verejných priestranstiev, na stimuláciu a rozvoj komunít a susedských vzťahov, na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb.

Rozhodovanie prebieha deliberáciou a priamym hlasovaním obyvateľov kraja. Deliberatívne fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z piatich členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v zložení jeden poslanec krajského zastupiteľstva z vybraného okresu, dvaja pracovníci z Úradu TTSK a dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti. Na základe stanovených kritérií budú jednotlivé projekty hodnotiť.

Projekty je možné podávať prostredníctvom formulára na webstránke tvorimekraj.sk do 6. marca.

(am)

11 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 28. októbra. Tento deň je Dňom vzniku prvej Československej republiky a Svetovým dňom Džuda. Meniny má Dobromila,…
  • 28.10.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Bylinkárka Anna Kopáčová z Vrbového sa alternatívnou liečbou zaoberá od chvíle, keď sama potrebovala pomoc. Je držiteľkou certifikátu, ktorý ju…
  • 28.10.2020, 07:00
  • Kultúra a spoločnosť / Spravodajstvo / Blogy / Región
streda, 28. októbra 2020
Meniny má Dobromila, zajtra Klára