Na post hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja sa hlási šesť záujemcov

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja bude po šiestich rokoch koncom januára voliť hlavného kontrolóra. O túto funkciu sa uchádza šesť záujemcov, medzi nimi aj terajšia hlavná kontrolórka Kvetoslava Tibenská.

Kvetoslavu Tibenskú zvolili za hlavnú kontrolórku krajskí poslanci 5. februára 2014, jej funkčné obdobie končí po šiestich rokoch, 6. februára 2020. Voľba kontrolóra bude zaradená na rokovanie krajského zastupiteľstva 29. januára.

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

S funkciou hlavného kontrolóra je spojených aj niekoľko obmedzení, kontrolór napríklad nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Na druhej strane má hlavný kontrolór zaistený plat vo výške 70 % platu predsedu vrátane paušálnych náhrad, okrem toho mu zastupiteľstvo môže schváliť odmenu.

SITA

0 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 27. februára 2020
Meniny má Alexander, zajtra Zlatica