Voliť zo zahraničia chce 420 Piešťancov

Možnosť hlasovať do parlamentných volieb mimo územia Slovenskej republiky využilo 420 obyvateľov Piešťan. Je to podstatne viac ako v roku 2016, kedy bolo do cudziny zaslaných 192 obálok a vrátilo sa ich 153. Najviac žiadostí o voľbu poštou do parlamentných volieb prišlo z Českej republiky a Rakúska. Obálky s hlasovacími lístkami sa budú tiež posielať do Rakúska, Veľkej Británie, Srbska, Belgicka, Dánska, Poľska, Holandska, Fínska, Švajčiarska, Švédska, Luxemburska, Talianska alebo aj do  krajín mimo EU ako napr. Austrália, USA, Kolumbia , Japonsko, Hong Kong, Spojené arabské emiráty, Thajsko, Filipíny.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, mesto Piešťany zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine: – obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta – hlasovacie lístky – návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou mesta ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa), – poučenie o spôsobe hlasovania.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov.

Zdroj: piestany.sk

12 Shares

Najnovšie správy

piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto