Nechceme dovoz a spracovanie cudzieho jadrového odpadu!

Martin Cifra

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť plánuje výrazne zvýšiť kapacitu technológií na spracovanie rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach. Na Slovensko chce dovážať aj rádioaktívny odpad zo zahraničia. U nás by mal byť tento odpad spaľovaný, lisovaný či tavený. Jedným slovom: spracovaný. A po spracovaní nazad odvezený do krajiny pôvodcu. Proti tomu sa zdvihla masívna vlna nesúhlasu – ľudia podpisujú petíciu.


Niektorí starostovia v regióne ani netušili, čo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť potichu pre ich ľudí chystá. Na Slovensko chce dovážať a spracovávať aj rádioaktívny odpad zo zahraničia. Proti tomu sa zdvihla masívna vlna nesúhlasu - občania podpisujú petíciu. (Autor: red)

Primátor o tom netušil

Niektorí starostovia ani netušili, čo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) potichu pre ich ľudí chystá. Rádioaktivita tam, rádioaktivita sem. Všetko je v norme a limity sú prísne!

V prípade spaľovania chce JAVYS zvýšiť kapacitu z terajších 240 na 480 ton, v prípade lisovania zo 420 na 1000 ton a v prípade tavenia kovových rádioaktívnych odpadov z tisíc na 4500 ton ročne. Zverejnený zámer spoločnosti predpokladá tiež dovoz rádioaktívnych odpadov na spracovanie zo zahraničia. Záujem prejavili Taliani.

„Ak by som nebol členom rady ZMOS-u, kde bol návrh JAVYS-u predložený na rokovanie, ani o tomto zámere neviem. Ba nevedeli o tom okrem bezprostredne dotknutých obcí ani ďalší kolegovia starostovia, ktorí nie sú v rade ZMOS-u,“ uviedol primátor Piešťan Peter Jančovič, ktorý nielenže nesúhlasil s uvedeným zámerom, ale spolu so starostom Veľkých Kostolian Gilbertom Liškom zvolali ešte začiatkom novembra minulého roka predstaviteľov samospráv Piešťanského okresu, aby spolu spísali otvorený list adresovaný ministerstvu životného prostredia. Pätnásti lídri miest a obcí nášho okresu vyjadrili nesúhlas k dovozu a spracovaniu rádioaktívneho odpadu zo zahraničia. Jeden starosta si to neskôr rozmyslel.

Kto mlčí, ten svedčí?

„Už je január a zatiaľ nik z ministerstva na náš list neodpovedal. Som toho názoru, že sme zodpovední za jadrový odpad, ktorý vyprodukujeme, a o ten by sme sa mali starať a zneškodňovať. Myslím si, že sú iné komodity, ktoré by sme mali dovážať do nášho regiónu, ako je práve odpad, tobôž ešte rádioaktívny. Som proti dovozu a likvidácii rádioaktívneho odpadu zo zahraničia, nakoľko sa tým poškodí životné prostredie emisiami zo spaľovania a tiež prepravou rádioaktívnych látok,“ podotkol Jančovič.

Stanoviská obcí z okolia Jaslovských Bohuníc k zámeru sa líšia. Obce Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Malženice, Radošovce, Dolné Dubové a Nižná po prvom verejnom prerokovaní zámeru súhlasili so zvýšením kapacity, žiadali však zriadenie fondu, z ktorého by mohli čerpať peniaze na svoje projekty. Obce Žlkovce, Ratkovce a Veľké Kostoľany zámer odmietli.

Petíciu podpísalo vyše dvetisíc ľudí

V regióne momentálne prebieha petícia proti dovozu, spracovávaniu a úprave rádioaktívnych odpadov zahraničného pôvodu na území Slovenska. V petičnom výbore sú občania Žlkoviec, rozbehla ju iniciatíva Chceme zdravú krajinu. Petíciu podpísalo k piatku 3. januára 2223 občanov. „Tento nesúhlas vyjadrujeme pre všetky kategórie zahraničného rádioaktívneho odpadu (RAO) aj nízko a veľmi nízko aktívny RAO, a všetky formy jeho spracovania, obzvlášť spaľovanie. Pritom sme si vedomí, že po spracovaní sa má zahraničný RAO vyviezť späť do krajiny pôvodu a formou spaľovania sa má spracovávať len nízko a veľmi nízko aktívny RAO.“

Občania Slovenska zároveň žiadajú Vládu Slovenskej republiky a Národnú radu SR, aby navrhli a prijali také legislatívne úpravy v rámci právneho poriadku SR, ktoré zakážu dovoz RAO zahraničného pôvodu do SR a spracovávanie a úpravu RAO zahraničného pôvodu na území Slovenska, a to pre všetky kategórie zahraničného RAO a všetky formy jeho spracovania a úpravy. Budú vypočutí? A bude sa ich žiadosťou ktosi zaoberať?

Vládu i národnú radu žiadajú o uvedené právne úpravy i z dôvodu, že platná legislatíva spracovanie cudzích rádioaktívnych odpadov na Slovensku umožňuje s tým, že po spracovaní musia byť vyvezené do krajiny pôvodu. Občania Slovenska si ale neželajú spracovanie cudzích rádioaktívnych odpadov u nás, aj keby ich potom vyviezli nazad so slovami, že veď všetko je v norme, spracovanie aj prevoz sa udial za prísnych opatrení bez znečistenia našej krajiny. Počítajú s tým, že sme naozaj láskavý holubičí národ?

„Smeti“ si hádžte na vlastné hnojisko

Ide o vážny krok, ktorému venuje zvýšenú pozornosť i Piešťanec Dušan Knap z Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj. Ten sa pre médiá vyjadril: „Štát sa cez JAVYS otočil opäť obyvateľom chrbtom. Rozprávajú o tom, ako idú optimalizovať, ale priznali, že ide o navyšovanie kapacity na spracovanie rádioaktívneho odpadu. Ak zlikvidujeme všetky bloky v Bohuniciach, čo s tou nevyužitou kapacitou ďalej? V roku 2025 majú byť obe bohunické atómky odstavené, a potom nám tu zostane kapacita na stovky ton.“

Predstavitelia JAVYS-u tvrdia, že ide najmä o zachovanie spracovateľských kapacít, ktorých nenaplnenie môže mať negatívny dopad na zamestnanosť a odliv slovenských odborníkov do krajín, kde chýbajú. Pričom priznávajú, že už v súčasnosti rádioaktívny odpad dovážajú do Bohuníc v kapacite jeden kontajner za mesiac, pričom dodržiavajú striktné limity a vraj nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Sedliacky rozum hovorí: „Prečo si špiniť krajinu, keď ju špiniť nemusíme. Každý nech si pozametá pred vlastným prahom a smeti hodí do vlastného hnoja, ktorý mu bude rozvoniavať.“ Ale o tom by mali rozhodnúť na ministerstve životného prostredia – a ako konštatoval primátor Piešťan, ministerstvo mlčí. Zatiaľ neodpovedalo ani na otvorený list predstaviteľov samospráv. Zohľadní ich nesúhlas? Na vyjadrenie sa k zámeru JAVYS-u má vraj čas do konca marca.

Dobudovali nové priestory na uskladnenie rádioaktívnych odpadov

Spoločnosť JAVYS dobudovala na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach nové úložné priestory na ukladanie veľmi nízkoaktívnych a nízkoaktívnych odpadov z vyraďovania JE V1.

Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu je multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko a veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike.

Úložisko pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Dvojrady sú prekryté oceľovou halou. Do jedného boxu je možné uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov s rozmermi 1,7×1,7×1,7 m a hrúbkou steny 0,1 m. Od začiatku prevádzky do 31. decembra 2018 bolo do republikového úložiska uložených 5474 vláknobetónových kontajnerov s rádioaktívnym odpadom.

Túto informáciu uverejnil JAVYS na svojej webstránke 13. júna 2019.

298 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 5. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom učiteľov. Meniny má Viera.
  • 04.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Predmetom rekonštrukcie strechy piešťanského zimného štadiónu je demontáž pôvodnej strešnej fólie, montáž novej hydroizolačnej PVC fólie, demontáž a montáž strešného…
  • 04.10.2022, 09:48
  • Piešťany / Spravodajstvo
streda, 5. októbra 2022
Meniny má Viera, zajtra Natália