Pravé svetlo prišlo na svet

  • Kultúra a spoločnosť
  • 24. decembra 2019, 00:02
Martin Cifra

Milí priatelia, k decembru akosi neodmysliteľne patria krátke dni, dlhé noci, skoré stmievanie. Tmavé rána akoby nám hatili vykročiť dopredu. O to rýchlejšie asi kráčame k teplu našich domovov. Toto všetko je úplne prirodzeným astronomickým javom do chvíle, kým nepríde zimný slnovrat a dni sa nezačnú predlžovať.

Tieto prirodzené deje v našej prírode sú však pre nás príležitosťou pouvažovať nad hodnotami, ktoré tvoria dôležité stavebné prvky nášho spokojného života. Tak by sme mohli s básnikom ostať v úžase a mať pocit, že všetka tá tma akoby iba preto, aby vynikla žiara postupne pribúdajúcich sviec na adventom venci a pripomenula nám potrebu pravého svetla sveta pre náš život. Hneď po tom, ako sa začnú predlžovať dni, sa zatrblieta betlehemská hviezda a vianočný príbeh narodenia Spasiteľa nám vo svojej malebnej a očarujúcej kráse pripomenie posolstvo, pre ktoré sa Kristus Ježiš, Boží Syn, narodil.

Mudrci, ktorých spomína biblický príbeh, hľadali v tme nočnej oblohy svetlo. To nás, moderných ľudí dvadsiateho prvého storočia, pozýva mať odvahu strácať čas hľadaním svetla pre naše dni. Všetci cítime, aký je nám ťažký život, v ktorom vládne tma sebectva, násilia, strachu, výsmechu, podvodov, neúcty, irónie, pomstychtivosti, úkladov, hnevu, zatvrdlivosti, pýchy. Ako veľmi vtedy túžime po tom, aby niekto túto tmu rozohnal.

Mudrci našli odvahu vykročiť a nechať viesť svetlom hviezdy, hoci nepoznali cestu. Aj my sa potrebujeme znovu nasmerovať na to, čo je pravda, pokoj, radosť, dobro, krása ducha, jednoduchosť, dobrosrdečnosť, pokora, vzájomná spolupatričnosť a pomoc, odpustenie a žičlivosť srdca a kráčať po tejto ceste s podobnou odvahou i húževnatosťou ako mudrci, hľadať cestu k týmto hodnotám. Cítime, ako nás tieto hodnoty nadchýnajú a v podstate ich stále túžime objaviť v ľuďoch okolo seba. Zápal, ktorý v nás vzbudzuje Kristovo posolstvo, nie je bez ťažkostí podobne ako cesta „Troch kráľov“ (tak ich nazýva ľudové podanie). Oni na svojej ceste museli čeliť pretvárke krutého kráľa Herodesa. Svojou húževnatosťou i múdrosťou dokázali prehliadnuť nečestné návrhy. Sú pre nás výzvou, aby sme i my aj napriek ťažkostiam kráčali po ceste, o ktorej Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, povedal: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) O tom, že život podľa Krista nie je ľahká cesta, nám hovorí i jeho vlastný životný príbeh.

Prajem vám, aby vám sám Kristus svojím požehnaním dával silu kráčať po ceste dobra, pokoja a radosti. Kiež vám Kristus daruje milostiplné a radostné sviatky i požehnaný nastávajúci rok.

Branislav Popelka, farár v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch

109 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 5. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom učiteľov. Meniny má Viera.
  • 04.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 6. októbra. Tento deň Dňom obetí Dukly. Meniny má Natália.
  • 05.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 6. októbra 2022
Meniny má Viera, zajtra Natália