Ešte jedno obzretie za Novembrom ‘89

  • Mladí dnes / Školy
  • 7. decembra 2019, 12:00

Piešťanskí gymnazisti sa už dlhšie tešili a pripravovali na piatok 29. novembra. V tento sychravý deň na škole spolu s pedagógmi usporiadali panelovú diskusiu na tému reflexie novembrových udalostí roku 1989 s ich interpretačným presahom do súčasnosti.


Do diskusie sa neváhali zapojiť aj piešťanskí gymnazisti (Autor: Roman Ondrejka)

Podujatie po slávnostnom Gaudeamus igitur otvorila prednesom vlastnej úvahy maturantka bilingválneho ročníka Miriam Grajciarová, víťazka literárnej súťaže Sloboda a demokracia… Teraz je to na nás, ktorú pre stredoškolákov vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Po príhovore poverenej riaditeľky školy Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí diskusie hlavný organizátor a garant podujatia Peter Rusnák.

V diskusii, ktorú moderovala Dagmar Horná, mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti očami sociologičky Sone Szomolányi, politika a katolíckeho disidenta Františka Mikloška, Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, i lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch Mariána Kališa.

Hostia diskusie vyjadrovali svoje názory na súčasné problémy i výzvy demokracie na Slovensku, na možnosti jej ohrozenia, na prínos novembrových udalostí pre súčasnú spoločnosť. Diskutujúci objasňovali peripetie moderných stredoeurópskych dejín, vysvetľovali špecifiká fungovania totalitných režimov a upozorňovali na krehké benefity súčasnej participatívnej demokracie a občianskej spoločnosti.

Do záverečnej rozpravy sa neváhali zapojiť aj gymnazisti otázkami na aktuálne témy z domova, Európy i pýtaním sa na svetové dianie. Jadrom študentskej diskusie bolo hľadanie dôvodov podivnej obľúbenosti extrémistických strán medzi mladými ľuďmi, predĺženie volebného moratória i politická situácia v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Dôkazom rastúceho záujmu gymnazistov o veci verejné bolo aj spontánne predstavenie projektu piešťanskej mládežníckej parlamentnej iniciatívy.

Pred neformálnou časťou panelovej diskusie sa s gymnazistami rozlúčil za všetkých hostí M. Kališ slovami: „Boj za slobodnú spoločnosť a demokraciu sa neskončil, pretože každý deň sa musíme o ňu aktívne usilovať.“

Katarína Baďurová

0 Shares

Najnovšie správy

sobota, 15. augusta 2020
Meniny má Mojmír, zajtra Marcela