Parkovisko vo Vrbovom dostalo nový asfaltový povrch

  • Spravodajstvo / Región
  • 6. decembra 2019, 00:01
Martin Cifra

V posledný októbrový týždeň sa začala frézovaním povrchu parkoviska na Ulici 6. apríla vo Vrbovom jeho dlho očakávaná obnova. Reč je o pôvodnej panelovej ceste z obdobia výstavby obytného bloku, ktorá bola medzi miestnymi prezývaná aj ako „tankodróm na 6. apríla“.

To, na čo obyvatelia bytoviek na Ulici 6. apríla čakali celé roky, je už realitou - majú bezprašný povrch parkoviska foto: autor

Práce pokračovali úpravami kanalizačných poklopov a vpustí s následným pokladom asfalto-betónového koberca. Pre lepšiu manipuláciu so štvorkolesovými tátošmi boli tiež uskutočnené úpravy deliacich ostrovčekov vnútrobloku. Finálnym krokom obnovy bolo maľovanie vodorovného parkovacieho značenia.

Investorom bolo Mesto Vrbové, celkovo vynaložené náklady predstavovali čiastku 101 077,50 eur. Práce realizovala na základe plnenia rámcovej zmluvy firma CS, s.r.o., Trnava. Práve obnova tohto parkoviska patrila medzi jeden z najsľubovanejších bodov predvolebných programov kandidátov na primátorov i poslancov vždy pred komunálnymi voľbami vo Vrbovom.

Uskutočneniu obnovy predchádzala infokampaň, keď objednávateľ prác žiadal motoristov zo sídliska oznamom za stieračmi o preparkovanie vozidiel. Viacerí obyvatelia Vrbového sa k pripravovanej investičnej akcii s prekvapením vyjadrovali: „My sme už ani neverili, že sa obnovy parkoviska dožijeme,“ alebo „Pokiaľ neuvidím, neuverím!“ Presvedčili ich až cestárske mechanizmy prichádzajúce na miesto realizácie prác. 

Napriek nevyspytateľnému októbrovo-novembrovému počasiu sa podarilo dielo zrealizovať podľa stanoveného harmonogramu. O celkovej priazni okolností svedčí skutočnosť, že päť minút po dokončení posledného pásu asfaltového koberca začalo pršať. V prípade vlhkosti podložia alebo dažďa by totiž museli byť práce zastavené.

Realizačné práce pribrzdili iba vyskytnuté nepredvídané skutočnosti s dôvodom vzniku v minulosti. V prvom prípade to bolo pri frézovaní odkrytie pomerne rozsiahlej diery pod pôvodným panelovým povrchom parkoviska, ktorú bolo treba vyplniť liatym betónom, v druhom prípade to bolo v minulosti nedostatočne hlboko uložené plynové potrubie, keď pri výmene cestných obrubníkov prišlo k jeho poškodeniu. 

Ako náhradný priestor pre parkovanie áut poskytlo mesto v rámci „prvej pomoci“ k dispozícii novokúpený pozemok – odstavnú plochu v areáli bývalého SOU, ktorá bude podľa vedenia radnice aj v budúcnosti, po celkovej revitalizácií a povrchovom spevnení plochy, slúžiť občanom Vrbového ako parkovisko. Spomenutú nehnuteľnosť mesto vo verejnom záujme odkúpilo od súkromného developera z Malaciek, ktorému sa pre blízkosť pozemku k obytnej zóne neudelením stavebného povolenia nepodarilo zrealizovať svoje plány výstavby.

Je verejným tajomstvom, že v priebehu troch desaťročí existencie sídliska práve preťažené zásobovacie vozidlá spôsobili rapídne zhoršovanie stavu povrchu parkoviska. Z iniciatívy obyvateľov tejto lokality pribudla pri vjazde do parkoviska dopravným inšpektorátom schválená a Mestom Vrbové osadená dopravná značka Zákaz vjazdu vozidiel nad 12,5 tony, okrem vozidiel vývozcu komunálneho a triedeného odpadu Marius Pedersen.

Obchodné prevádzky na Beňovského ulici, ktoré majú svoje zásobovanie riešené práve prejazdom cez vnútroblok na Ulici 6. apríla, boli o tomto plánovanom kroku mesta v dostatočnom časovom predstihu informované, aby sa stihli na chystanú skutočnosť pripraviť.   

Zásobovať viackrát denne s menšími autami, čo je v podobných obytných zónach v západnej Európe bežná prax. Argument, že podnikateľom tým vzniknú zvýšené náklady, neobstojí. Mestu Vrbové tiež nutnosťou obnovy parkoviska vznikli nemalé náklady, ktoré nie je možné opakovať v pravidelnej časovej frekvencii. 

Zdá sa, že stavy, keď pri silnejšom vetre všetok vydrolený prach z panelového parkoviska pristál na oknách alebo vyvesenej bielizni a čerstvo umyté vozidlá vyzerali po dvoch dňoch ako púštne koráby, sú nateraz minulosťou. 

Napriek prekážkam od všetkých neprajníkov a pesimistov, napriek činom nedisciplinovaných vodičov veríme, že zrealizované dielo – obnovená parkovacia plocha – bude v súčasnom stave čo najdlhšiu dobu slúžiť na účelné využívanie obyvateľmi i návštevníkmi Vrbového.

Matúš Opatovský, Mesto Vrbové

25 Shares

Najnovšie správy

Už v sobotu sa môžete vybrať do Vrbového na jesenný jarmok. Určite tam okrem tradičných stánkov budú čapovať aj burčiak.…
  • 07.10.2022, 09:20
  • Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
sobota, 8. októbra 2022
Meniny má Eliška, zajtra Brigita