O príspevok z Rezortu treba požiadať do konca roka

  • Inzercia
  • 4. decembra 2019, 08:00
Martin Cifra

Každý, kto sa chce uchádzať o pridelenie finančných príspevkov na projekt súvisiaci s rozvojom turizmu v tomto regióne, musí podať žiadosť. Informovala o tom výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany (Rezort) Tatiana Nevolná.

Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do Rezortu najneskôr do 31. decembra 2019 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované.

„Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov,“ upresňuje ďalej Nevolná. „Našou snahou je vniesť takto transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.“

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti Rezortu, čo je hlavný predmet činnosti organizácie.

Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov Rezortu. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2020 na webe organizácie www.visitpiestany.sk.

Podľa Nevolnej nie je v tejto chvíli ešte možné konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom: „V budúcoročnom rozpočte máme stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. V každom prípade môžem povedať, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.“

Žiadosť o poskytnutie príspevku z Rezortu Piešťany v roku 2020 nájdete na www.visitpiestany.sk/ziadost-o-prispevok.

(inz)

39 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 5. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom učiteľov. Meniny má Viera.
  • 04.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 6. októbra. Tento deň Dňom obetí Dukly. Meniny má Natália.
  • 05.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 6. októbra 2022
Meniny má Viera, zajtra Natália