Keď sú fantázie „nedoceneného“ politika vydávané za pravdu

Martin Cifra

Rokovanie piešťanskej mestskej komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie pod vedením Andreja Klapicu (KDH) sa minulý týždeň venovalo aj údajným machináciám s verejnými peniazmi na zimnom štadióne. Informácie o tom pred časom zverejnil expolitik, akademickým vzdelaním geodet, Tomáš Hudcovič v materiáli s názvom Ako mesto prišlo o desiatky tisíc na zimnom štadióne. Z rokovania komisie vyplynulo, že tento „hobby“ ekonóm je zverejnenými skutočnosťami úplne mimo reality a podľa slov nájomcu „zimáku“ sa nevyhne trestnému stíhaniu.


Rokovania mestských komisií sa ako verejnosť Tomáš Hudcovič (v pozadí uprostred) zúčastnil osobne. Možno očakával, že odborníci jeho fantázie potvrdia. (Autor: pror)

Bývalý regionálny politik Tomáš Hudcovič sa vo svojom zverejnenom článku zaoberá okrem iného zmluvným uhrádzaním energií mestského zimného štadióna, ktorý má v prenájme firma Jaroslava Lušňáka. Tvrdí, že mesto zmluvnú sumu za energie uhrádza v objeme 149-tisíc eur ročne s DPH a Športový hokejový klub 37 Piešťany si DPH následne dáva do nákladov – obyvatelia Piešťan tým prichádzajú o 30-tisíc eur ročne.

To, že je tento vzdelaním geodet a voľnočasový „expert“ aj na účtovníctvo so svojimi zverejnenými informáciami úplne vedľa ekonomickej reality, potvrdilo minulotýždňové rokovanie komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie zloženej z ekonómov a právnikov s akademickým vzdelaním a s dlhoročnou praxou vo svojom odbore.

Na rokovanie si komisia pozvala aj Jaroslava Lušňáka, nájomcu zimného štadióna. Hneď v jeho úvode Andrej Klapica prítomných ubezpečil, že problematike sa nevenujú z dôvodu, že by sa stotožňovali so zverejnenými informáciami, ale preto, že je nutné problematiku objasniť, nakoľko sa netýka len zimného štadióna, ale všetkých mestských objektov, ktoré sú v prenájme a kde mesto hradí energie.

Lušňák členom komisie vysvetlil, že vstupné náklady, v tomto prípade energie, si ako platca dane z pridanej hodnoty vkladá do účtovníctva a odpočítava si voči štátu DPH, lebo mu to tak nariaďuje legislatíva. To však neznamená, že táto suma mu ako zisk ostáva, pretože štátu odchádza DPH pri predaji služieb, ktoré zimný štadión poskytuje vo faktúrach či pokladničných bločkoch, ako je napríklad prenájom ľadovej plochy. Tým pádom sa odpočet DPH na vstupe a zápočet DPH na výstupe dostáva do vyrovnanej hodnoty. Ak by však DPH zaplatil dobrovoľne mestu a zo zákona aj štátu, platil by ju dvakrát.

S takýmto vysvetlením sa členovia komisie plne stotožnili.

Následne však Klapica poznamenal, že by predsa len nechal hlasovať o uznesení, ktorým by odporučil úradníkom radnice, aby sa touto problematikou zaoberali, nakoľko obdobne s platením energií je takto voči mestu aj Diplomat aréna i futbalový štadión. Uvedené nehnuteľnosti sú v prenájme a mesto hradí energie.

„Mesto v zmysle zákona musí platiť tovar či služby aj s DPH. Iné by to však mohlo byť, ak by sa táto kompetencia presunula na niektorú organizáciu, kde je mesto zriaďovateľ. To je však najprv nutné zo strany mestských právnikov preskúmať, či je to vlastne možné realizovať. Preto navrhujem prijať takéto uznesenie,“ vysvetlil členom komisie Klapica. Tá na odporúčanie svojho predsedu navrhované uznesenie podporila.

„Môžem len potvrdiť, že Jaroslav Lušňák plní všetko, čo podľa zmluvy plniť má, a nič nekalé s mestskými peniazmi alebo mestským majetkom nerobí,“ dodal predseda komisie.

Po rokovaní sme sa pýtali Lušňáka, čo hovorí na obvinenia zo strany Hudcoviča a tiež na výsledok rokovania právnych a ekonomických expertov. „Výsledok rokovania nás neprekvapil. Boli sme si vedomí, že robíme všetko v súlade so zmluvou a zákonom. Avšak za obvinenia a lži, ktoré Hudcovič o nás už dlhodobo šíri, sme na neho podali trestné oznámenie za poškodzovanie dobrého mena obchodnej spoločnosti, ale aj mňa ako fyzickej osoby,“ povedal nám Lušňák.

128 Shares

Najnovšie správy

Už v sobotu sa môžete vybrať do Vrbového na jesenný jarmok. Určite tam okrem tradičných stánkov budú čapovať aj burčiak.…
  • 07.10.2022, 09:20
  • Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
sobota, 8. októbra 2022
Meniny má Eliška, zajtra Brigita