Tlačová správa Mesta Piešťany k Oceľovej lávke pri Krajinskom moste v Piešťanoch

  • Spravodajstvo
  • 27. novembra 2019, 17:26

Na základe vyjadrenia statika k oceľovej lávke Mesto Piešťany oznamuje, že od štvrtka 28. novembra 2019 bude lávka na Krajinskom moste z bezpečnostných dôvodov uzatvorená. Pre chodcov sa odporúča využiť prechod cez Kolonádový most. Primátor mesta Piešťany zvolal na pondelok 25. novembra 2019 pracovné stretnutie za účasti zástupcov trnavskej župy, Správy ciest, vlastníkov sietí (SPP, TAVOS), ako aj starostov okolitých obcí, aby ich informoval o stave lávky.

(Autor: MsU)

O zlom technickom stave lávky sa vedelo už v roku 2015. Hľadali sa zdroje, zaoberalo sa tým aj vtedajšie mestské zastupiteľstvo, ale nenašli sa dostatočné zdroje. Situácia sa neriešila, lávka nebola pravidelne udržiavaná. Hľadali sa iné formy financovania rekonštrukcie z grantových zdrojov, čo spôsobilo ďalšiu stratu času.

Už v roku 2016 statik upozorňoval na to, že je treba robiť určité kroky aj v údržbe, ale k tomu nedošlo. Nenašli sa financie ani na základnú údržbu.

Na základe prípravy rozpočtu na rok 2020 Mesto požiadalo  o opätovnú kontrolu stavu lávky. Výsledky statickej kontroly z novembra 2019 jasne preukázali, že lávka nie je bezpečná a nespĺňa normu STN ISO 13822 – Hodnotenie existujúcich konštrukcií. Degradácia materiálu prešla do stupňa nebezpečnosti.  Stav je alarmujúci. A preto je naozaj najvyšší čas konať.

Keďže lávka slúži aj chodcom, ale aj prenosu sietí (voda, plyn) pre susedné obce, nejde len o problém Piešťan, aj keď majiteľom lávky je Mesto Piešťany. Lávka je priložená ku Krajinskému mostu, vlastníkom ktorého je TTSK, most je okrem toho kultúrnou pamiatkou.

Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu, v ktorej bude zaradené aj osvetlenie lávky. Rozpočet na rekonštrukciu je podľa PD vo výške   483 tisíc EUR na reko lávky + 35 tisíc EUR na osvetlenie.

Na novú PD bolo vydané aj povolenie na udržiavacie práce, prerokované je  aj s Krajským pamiatkovým úradom  použitie nových materiálov (odľahčené podlahové dielce a zábradlie lávky).

Samotná rekonštrukcia bude musieť byť v dvoch fázach, lebo uprostred sa lávka delí na vstup do kúpeľov (Thermia).

Primátor požiadal starostov, ale aj organizácie, ktorým lávka slúži na ich podnikateľské aktivity, aby pri príprave rozpočtu na rok 2020 zvážili možnosť participácie na rekonštrukcii lávky.

Do 6. decembra 2019 by mali byť predložené návrhy foriem participácie.

Termín začiatku rekonštrukcie bude závisieť od finančných prostriedkov, teda aj schváleného rozpočtu pre rok 2020. 

V Piešťanoch 27. 11. 2019

Drahomíra Moretová, Mesto Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna