Takmer sedemnásť mesiacov deti čakali na opravu škôlky

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 20. novembra 2019, 00:01

Po takmer sedemnástich mesiacoch je Materská škola na Považskej ulici v Piešťanoch opäť otvorená. Stalo sa tak v piatok 15. novembra v popoludňajších hodinách v prítomnosti zamestnancov škôlky a vedenia radnice. Cesta k tomu však vôbec nebola jednoduchá.

Škôlkari sa konečne môžu nasťahovať do vynovených priestorov Materskej školy na Považskej ulici. foto:autor

Objasnime si príčiny, prečo deti museli tráviť toľko mesiacov v náhradných priestoroch v MŠ na Valovej ulici. A celý rok po ich vysťahovaní sa na oprave škôlky doslova nepohlo ani prstom.

Mesto Piešťany vypracovalo v roku 2017 projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany“. Pôvodne mal byť financovaný prostriedkami z Európskej únie vo výške 662 236,93 eur z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prvého júla 2018 bola materská škola kompletne vysťahovaná s tým, že ihneď začnú stavebné práce. Stavebné povolenie bolo platné do 31. marca 2019. Z dôvodu zdĺhavosti verejného obstarávania v minulom období nebolo možné určiť začiatok realizácie stavby, pôvodný víťaz verejného obstarávania na stavbe nezačal pracovať, hoci škôlka bola od prázdnin vyprataná.

Po zmene vo vedení radnice si nechali vypracovať analýzu projektu, z čoho vyplynulo, že dodržanie energetických úspor (až 75 percent), ktoré sa predpokladalo podľa projektu po rekonštrukcii, je nereálne dosiahnuť pri bežnom chode škôlky (vrátane zabezpečenia zdravia detí), z čoho by pre mesto plynuli sankcie.

Preto sa nové vedenie mesta s obmeneným zastupiteľstvom rozhodlo vystúpiť z europrojektu, nerealizovať ho, ale zároveň využiť sumu päť percent spolufinancovania projektu (35-tisíc eur), ktorá bola v rozpočte mesta na rok 2019 schválená. Bola vypracovaná nová projektová dokumentácia na jednoduchšiu rekonštrukciu interiéru škôlky.

V júni 2019 sa realizovalo verejné obstarávanie formou evoAukcie na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch“ pre Mesto Piešťany, a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.

Víťazom aukcie sa stala spoločnosť Statikstav, s. r. o., Piešťany, s ktorou mesto uzatvorilo zmluvu o dielo 4. júla. Hneď po podpise, rok po vysťahovaní škôlky, sa konečne začalo s rekonštrukciou.

Počas jej realizácie vzhľadom na vek budovy prišlo k zväčšeniu rozsahu prác, ale ako nám ukázali počas slávnostného otvorenia škôlky, toto navýšenie určite stálo zato a interiér voňal novotou.

Škôlkari, ale i personál tak získali kvalitný priestor za sumu o viac ako pol milióna eur nižšiu, ako bola rozpočtovaná v projekte z eurofondov. Celková suma rekonštrukcie vyšla mesto na 111 509,67 eur.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna