Peter Kohút: Ako podnikateľ musím znášať vrtochy jedného poslanca

  • Blogy / Blogy
  • 14. novembra 2019, 00:01

V roku 2014 mi Mesto Piešťany odpredalo budovu verejných WC aj s pozemkom na Staničnej ulici s výmerou 91 m2. Už vtedy nebola budova vhodná na žiadnu prevádzku. Mesto sa vyjadrilo, že je možnosť odkúpenia ďalšieho pozemku za rozumným účelom. Rozumný účel je podľa mňa ten, ktorý je totožný s územným plánom.


Vizualizácia objektu, ako by mohol vyzerať (Autor: Peter Kohút)
Stav objektu súčastnosť

Ako investor a vlastník nehnuteľnosti som v roku 2017 predložil návrh na odkúpenie pozemku s výmerou 139 m2 z mestskej časti za účelom nahradenia starej budovy novou polyfunkčnou budovou s bytovými jednotkami. Plánovaná mala byť aj výstavba prístupovej cesty. Tento projekt aj napriek tomu, že korešpondoval s územným plánom, mestské zastupiteľstvo zamietlo. Bol som ústretový názoru zastupiteľstva a snažil som sa projekt prepracovať pre zachovanie čo najväčšieho rozsahu zelene.

Tak som v roku 2019 podal ďalší návrh o odkúpenie pozemku s výmerou len 44 m2 s novým podnikateľským zámerom. Tentoraz ide o jednopodlažnú budovu so suterénom a jedným nadzemným podlažím.

Projekt predpokladá po dokončení využívať len jestvujúce komunikácie, Staničnú ulicu a chodník pred verejnými WC. Žiadna iná pevná komunikácia nemá byť vytvorená pre zachovanie parčíka. Zachované by boli všetky jestvujúce stromy. Tento projekt korešponduje so schváleným územným plánom.

Môj podnikateľský zámer a rovnako aj odpredaj pozemkov mi mestské zastupiteľstvo v máji 2019 schválilo. Po doložení geometrického plánu sa malo nasledujúci mesiac hlasovať o cene. V tomto hlasovaní, kde sa zúčastnilo 11 poslancov, sa Michal Fiala zdržal hlasovania, čím návrh neprešiel.

Ako dôvod uviedol nefunkčnosť svojho hlasovacieho zariadenia. Vraj sa nemohol zapojiť do rozpravy. Je to trochu na smiech, keď dovtedy problém so zariadením nemal.

V letnom období sa zmenili legislatívne podmienky a prešlo sa z metodológie na znalecké posudky. Takže si mesto dalo vypracovať znalecký posudok, s ktorým som ako investor súhlasil.

Po predložení mestskej rade, ktorá to so súhlasom posunula ďalej, sa materiál dostal opäť na mestské zastupiteľstvo 7. novembra 2019.

Pri hlasovaní sa opäť prihlásil Michal Fiala, ktorý začal preberať zeleň a začal to miešať s prístupovou cestou. Pán Fiala, ak by som tam chcel prístupovú cestu, zobralo by to minimálne 90 m2 z parčíka, a to by určite nekorešpondovalo s vašou pózou pseudoekológa, na ktorého sa hráte. Najprv ste si mali naštudovať materiál a potom sa vyjadrovať.

Hlasovanie, s prispením Michala Fialu, dalo opäť stopku projektu. Takže pre zhrnutie – mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo projekt, ktorý pred pár mesiacmi schválilo. Myslím si, že je na súdnosti každého si spraviť záver sám.

Na záver by som napísal len to, že ako investor sa už asi nebudem usilovať o dohodu s poslancami a ani o odkúpenie pozemku. Vypracujem rovno projekt na 7-8-podlažnú budovu, ktorý korešponduje s územným plánom, a rovno ho budem predkladať na stavebný úrad.

A keďže budem stavať len na svojom pozemku, nemusím nič predkladať mestskému zastupiteľstvu a nemusím znášať vrtochy jedného poslanca, ktorý si ani nenaštudoval podklady. 

Peter Kohút

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila