K najlepšie zariadeným školám v kraji sa pridali Moravany nad Váhom

Investícia do detí nie je návratná ihneď, no môže sa vrátiť mnohonásobne. V Moravanoch nad Váhom sa rozhodli zlepšiť žiakom a škôlkarom priestory, v ktorých trávia časť svojho detstva, a to aj preto, aby ich inšpirovali do budúcnosti. V obci vďaka eurofondom obnovili a moderne zariadili odborné školské učebne a dostavali a zrekonštruovali materskú školu.


Deti z materskej školy v Moravanoch nad Váhom privítali mnohopočetnú návštevu. (Autor: am)

Svoje vynovené priestory Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom verejnosti predstavila vo štvrtok 7. novembra. „Bola to náročná rekonštrukcia. Začali sme v apríli – máji, a keď deti odišli v júni na prázdniny, začali sme rekonštruovať priestory pre odborné učebne. Z bývalých šatní sme urobili dve veľké triedy polytechnickej výchovy a fyziky – biológie. Hore sme prebúrali priečku a zväčšili sme učebňu informatiky a komplexne sme prerobili aj triedu pre nemecký, ruský a anglický jazyk,“ prezradil riaditeľ školy František Glos.

Zatraktívniť deťom odborné predmety je dôležité z pohľadu voľby ich budúceho povolania. „V súčasnosti máme veľa gymnázií, obchodných akadémií, ale veľmi malé množstvo detí sa hlási na odborné školy na duálne vzdelávanie a máme deficit detí, ktoré by išli do povolaní technického zamerania. Musí sa začínať od základnej školy a tu sa musí urobiť všetko, aby žiaci získali prvé návyky a pohľad na to, čo chcú robiť v budúcnosti,“ doplnil riaditeľ.

Súčasne v areáli dostavali novú časť materskej školy. „Za šesť týždňov sme museli stihnúť rekonštrukciu starých priestorov. Interiér bol kompletne prerobený, je úplne nový. Myslím si, že v súčasnosti materská škola a základná škola patria k najlepšie zariadeným v Trnavskom kraji,“ skonštatoval riaditeľ.

Radosť z výsledku rekonštrukcie neskrýval ani starosta obce Peter Hulman: „Podarilo sa nám odstrániť problém s nedostatkom miest pre škôlkarov. Čiže monitorovací ukazovateľ, ktorý sme mali nastavený až od budúceho roka, teda vytvoriť 24 nových miest, sa nám podarilo naplniť už od tohto septembra.“ Dodal, že v základnej škole dali formou inovatívne zariadených učební deťom priestor, aby rozvíjali svoj talent a mohli sa neskôr vďaka tomu uplatniť v praxi. „Investovať do detí je dôležité aj z toho dôvodu, že sú pokračovatelia nás, čo pôsobíme teraz, a na ich ume a schopnostiach sa bude rozvíjať nielen naša obec, ale celá spoločnosť, celé Slovensko,“ doplnil starosta.

Na pôde inštitúcie, kde základnú školu navštevuje viac ako 220 žiakov a počet škôlkarov presahuje 80 detí, sa stretlo vedenie školy, obce, ale na výsledok investície sa prišla pozrieť aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Práve ministerstvo pôdohospodárstva schvaľovalo cez integrovaný regionálny operačný program žiadosti základných i materských škôl o nenávratný finančný príspevok.

Moravianska škola žiadala o príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ. Celkové výdavky vyčíslila na 162 990,56 eur, pričom pri systéme 85-10-5 hradí 85 percent Európska únia, 10 percent štát a päť percent žiadateľ. Znamená to, že únia uhradila necelých 139-tisíc eur, štát 16-tisíc a obec osemtisíc eur.

O čosi nákladnejšia bola žiadosť o príspevok na rekonštrukciu a prístavbu dokončenej stavby materskej školy. Celkové náklady boli 314 864 eur, pričom eurofondy prispeli zhruba 270-tisíc. Škola s rekonštrukciami nekončí, v najbližšej dobe chystá obnovu atletickej dráhy a multifunkčného ihriska. 

21 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 29. októbra 2020
Meniny má Klára, zajtra Šimon, Simona