30 rokov slobody: Najviac stratili starší ľudia a komunistickí funkcionári

  • Kultúra a spoločnosť / História
  • 9. novembra 2019, 00:04

Nežná revolúcia priniesla najviac strát starším ľuďom a komunistickým funkcionárom, naopak, priaznivé zmeny priniesla veriacim, disidentom a odporcom komunistického režimu, mladým, odborníkom a príslušníkom inteligencie. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu názorov slovenskej a verejnosti na November 1989, ktorý v septembri uskutočnili Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou Focus.


Piešťany 1989: Vystúpenia rečníkov vyjadrovali ich postoj, radosť zo začínajúcej slobody a odhodlanie bojovať až do konečného víťazstva. (Autor: archív PT)

Respondenti odpovedali aj na otázku: „Skúste teraz porovnať niektoré stránky dnešného života so životom ľudí, ako ste vy, pred rokom 1989. Či už ste zažili dobu pred rokom 1989 na vlastnej koži, alebo ste o nej počuli z rozprávania iných – je dnes situácia ľudí, ako ste vy, lepšia, horšia alebo rovnaká v porovnaní so situáciou ľudí, ako ste vy, pred 30 rokmi v nasledujúcich oblastiach?“

Hodnotili pritom 13 rôznych oblastí života. Z výskumu vyplýva, že nadpolovičná väčšina respondentov považuje v súčasnosti za lepšiu situáciu v siedmich oblastiach.

Konkrétne ide o možnosť študovať, pracovať alebo cestovať do zahraničia (75 percent vníma pozitívne), slobodný prístup k informáciám (67 %), možnosť slobodne sa zúčastňovať na verejnom živote (65 %), možnosť vyjadriť svoj názor (63 %), prístup k vzdelaniu (61 %), životná úroveň (57 %) a možnosť ovplyvňovať politické rozhodnutia (55 %). V ďalších troch oblastiach – pracovné príležitosti, šanca získať slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce a rovnosť pred zákonom – sa tiež najväčšia časť respondentov domnieva, že v súčasnosti je situácia lepšia ako pred rokom 1989.

Najkritickejšie súčasnú situáciu v porovnaní s obdobím pred rokom 1989 vnímajú respondenti v zdravotnej starostlivosti, sociálnych istotách a v oblasti bezpečnosti občanov a kriminalite. Súčasnú situáciu v oblasti bezpečnosti občanov a kriminality negatívne hodnotí 55 %, sociálne istoty ako horšie vidí 54 % a zdravotnú starostlivosť považuje za horšiu 44 % účastníkov výskumu.

Porovnanie s výskumom z roku 2009 ukazuje, že za posledných desať rokov sa zlepšilo hodnotenie viacerých stránok súčasnej životnej situácie ľudí v porovnaní s prednovembrovými časmi. Zvýšil sa podiel ľudí priaznivo hodnotiacich svoju terajšiu životnú úroveň (zo 48 % v roku 2009 na 57 % v roku 2019) i pracovné príležitosti (z 25 na 45 %).

Priaznivejšie než pred desiatimi rokmi je aj hodnotenie možnosti ovplyvňovať politické rozhodovanie (z 39 na 55 %) a možnosti získať slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce (z 31 na 41 %).

Na Slovensku 55 % respondentov tvrdí, že v súčasnosti je lepšia situácia v možnosti ovplyvňovať politické rozhodnutia ako pred rokom 1989. Konkrétne, oblasť zdravotnej starostlivosti v súčasnosti pozitívne vníma 34 % Slovákov. V prípade životnej úrovne je to 57 %.

Výskum sledoval November 1989 aj ako tému rozhovorov. Iba pre tretinu občanov Slovenska (35 %) sú tieto udalosti častou alebo občasnou témou rozhovorov v okruhu ich blízkych – v rodine, medzi priateľmi či kolegami. Častejšie sú rozhovory o tom, ako sa žilo pred rokom 1989 (často a občas o nich debatuje 48 %), ako aj rozhovory o aktuálnom politickom dianí (56 %).

Najmenej sú účastníkmi rozhovorov o prednovembrových časoch mladí ľudia. Zároveň však majú na Nežnú revolúciu o čosi priaznivejší názor, najmä v porovnaní s najstaršou generáciou.

Zber dát k výskumu uskutočnila agentúra Focus od 11. do 17. septembra formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1027 respondentov. 

10 Shares

Najnovšie správy

Vyzerá to tak, že iba pravidelné kontroly naučia niektorých dodržiavať predpisy.
  • 10.07.2020, 12:40
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
Dnes je sobota 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Ak ste sa prešli piešťanskými trhoviskami, určite vás prekvapila najmä vysoká cena čerešní. Päť eur za kilo bola bežná cena.…
  • 11.07.2020, 00:01
  • Spravodajstvo
sobota, 11. júla 2020
Meniny má Milota, zajtra Nina