30 rokov slobody: Najviac stratili starší ľudia a komunistickí funkcionári

  • Kultúra a spoločnosť / História
  • 9. novembra 2019, 00:04

Nežná revolúcia priniesla najviac strát starším ľuďom a komunistickým funkcionárom, naopak, priaznivé zmeny priniesla veriacim, disidentom a odporcom komunistického režimu, mladým, odborníkom a príslušníkom inteligencie. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu názorov slovenskej a verejnosti na November 1989, ktorý v septembri uskutočnili Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou Focus.


Piešťany 1989: Vystúpenia rečníkov vyjadrovali ich postoj, radosť zo začínajúcej slobody a odhodlanie bojovať až do konečného víťazstva. (Autor: archív PT)

Respondenti odpovedali aj na otázku: „Skúste teraz porovnať niektoré stránky dnešného života so životom ľudí, ako ste vy, pred rokom 1989. Či už ste zažili dobu pred rokom 1989 na vlastnej koži, alebo ste o nej počuli z rozprávania iných – je dnes situácia ľudí, ako ste vy, lepšia, horšia alebo rovnaká v porovnaní so situáciou ľudí, ako ste vy, pred 30 rokmi v nasledujúcich oblastiach?“

Hodnotili pritom 13 rôznych oblastí života. Z výskumu vyplýva, že nadpolovičná väčšina respondentov považuje v súčasnosti za lepšiu situáciu v siedmich oblastiach.

Konkrétne ide o možnosť študovať, pracovať alebo cestovať do zahraničia (75 percent vníma pozitívne), slobodný prístup k informáciám (67 %), možnosť slobodne sa zúčastňovať na verejnom živote (65 %), možnosť vyjadriť svoj názor (63 %), prístup k vzdelaniu (61 %), životná úroveň (57 %) a možnosť ovplyvňovať politické rozhodnutia (55 %). V ďalších troch oblastiach – pracovné príležitosti, šanca získať slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce a rovnosť pred zákonom – sa tiež najväčšia časť respondentov domnieva, že v súčasnosti je situácia lepšia ako pred rokom 1989.

Najkritickejšie súčasnú situáciu v porovnaní s obdobím pred rokom 1989 vnímajú respondenti v zdravotnej starostlivosti, sociálnych istotách a v oblasti bezpečnosti občanov a kriminalite. Súčasnú situáciu v oblasti bezpečnosti občanov a kriminality negatívne hodnotí 55 %, sociálne istoty ako horšie vidí 54 % a zdravotnú starostlivosť považuje za horšiu 44 % účastníkov výskumu.

Porovnanie s výskumom z roku 2009 ukazuje, že za posledných desať rokov sa zlepšilo hodnotenie viacerých stránok súčasnej životnej situácie ľudí v porovnaní s prednovembrovými časmi. Zvýšil sa podiel ľudí priaznivo hodnotiacich svoju terajšiu životnú úroveň (zo 48 % v roku 2009 na 57 % v roku 2019) i pracovné príležitosti (z 25 na 45 %).

Priaznivejšie než pred desiatimi rokmi je aj hodnotenie možnosti ovplyvňovať politické rozhodovanie (z 39 na 55 %) a možnosti získať slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce (z 31 na 41 %).

Na Slovensku 55 % respondentov tvrdí, že v súčasnosti je lepšia situácia v možnosti ovplyvňovať politické rozhodnutia ako pred rokom 1989. Konkrétne, oblasť zdravotnej starostlivosti v súčasnosti pozitívne vníma 34 % Slovákov. V prípade životnej úrovne je to 57 %.

Výskum sledoval November 1989 aj ako tému rozhovorov. Iba pre tretinu občanov Slovenska (35 %) sú tieto udalosti častou alebo občasnou témou rozhovorov v okruhu ich blízkych – v rodine, medzi priateľmi či kolegami. Častejšie sú rozhovory o tom, ako sa žilo pred rokom 1989 (často a občas o nich debatuje 48 %), ako aj rozhovory o aktuálnom politickom dianí (56 %).

Najmenej sú účastníkmi rozhovorov o prednovembrových časoch mladí ľudia. Zároveň však majú na Nežnú revolúciu o čosi priaznivejší názor, najmä v porovnaní s najstaršou generáciou.

Zber dát k výskumu uskutočnila agentúra Focus od 11. do 17. septembra formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1027 respondentov. 

10 Shares

Najnovšie správy

V stredu 23. januára sa Piešťany a s nimi celý región prebudili do jednej veľkej šmykľavky. Klzké boli chodníky, cesty,…
  • 23.01.2020, 19:20
  • Nezaradené / Piešťanský týždeň / počasie / Spravodajstvo
Dnes je piatok 24. januára. Tento deň je Dňom komplimentov a Sviatkom sv. Františka Saleského. Meniny má Timotej.
  • 24.01.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. januára 2020
Meniny má Timotej, zajtra Gejza