List čitateľa: Iba riaditeľ školu nerobí

  • Školy
  • 6. novembra 2019, 00:01
Martin Cifra

V úvode mesiaca október uverejnil Piešťanský týždeň článok, v ktorom uvádza, že ani po troch výberových konaniach nemá piešťanské gymnázium riadne zvoleného a menovaného riaditeľa. Prvé dve voľby boli neúspešné, z tretej vzišiel úspešný kandidát, ktorý sa ale tesne pred nástupom do funkcie riaditeľského postu vzdal.

(Autor: red)

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch si už dlhé roky stabilne udržiava vysokú úroveň poskytovaného vzdelávania, jeho žiaci sú úspešní v rôznych poznávacích a športových súťažiach, v externej i internej časti maturitných skúšok bývajú na prvých miestach v kraji, absolventi sa bez problémov dostávajú na vysoké školy a s úspechom tam študujú. Toto ale nie je zásluha iba riaditeľa školy. Ten je síce generál, no bez dobrého vojska by veľa nedokázal. A tým vojskom sú učitelia a žiaci gymnázia.

Škola má plne kvalifikovaný 56-členný pedagogický zbor a 639 žiakov, ktorí museli svoje oprávnenie dostať sa na štúdium na tomto gymnáziu dokázať nielen veľmi dobrými výsledkami zo základnej školy a v celoslovenskom testovaní deviatakov, ale aj zvládnutím náročných prijímacích skúšok.

Pedagogický proces riadia dvaja zástupcovia riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, aktívne pracujú predmetové komisie na čele so skúsenými predsedami s dlhoročnou učiteľskou praxou, učitelia učia podľa schválených plánov výučby, spolupracujú pri zostavovaní kontrolných testov, písomných prác, majú stanovený jednotný systém hodnotenia, odovzdávajú si praktické skúsenosti, permanentne sa vzdelávajú a snažia sa používať inovatívne vyučovacie metódy. Hlavnými kontrolórmi ich každodennej práce sú najmä žiaci a rodičia, a tak nehrozí, že by v kvalite svojej práce zľavili bez riadne zvoleného riaditeľa.

A škola ani bez riaditeľa nie je – od skončenia funkčného obdobia predchádzajúcej riaditeľky ju vedie poverený člen pedagogického zboru, od septembra absolventka piešťanského gymnázia a jeho dlhoročná úspešná učiteľka, ktorá školu a jej problematiku dobre pozná.

Nie je teda dôvod obávať sa o plynulý a riadny chod Gymnázia Pierra de Coubertina ani o kvalitnú výučbu či výsledky študentov. Verejnosť, súčasní i budúci žiaci školy môžu naďalej tejto vzdelávacej inštitúcii veriť. A dúfajme, že sa čoskoro dočká i zákonne vybraného a menovaného riaditeľa, ktorý bude dobrým manažérom s prirodzenou autoritou a snahou vytvoriť na gymnáziu priaznivú a pokojnú pracovnú klímu.

133 Shares

Najnovšie správy

Predmetom rekonštrukcie strechy piešťanského zimného štadiónu je demontáž pôvodnej strešnej fólie, montáž novej hydroizolačnej PVC fólie, demontáž a montáž strešného…
  • 04.10.2022, 09:48
  • Piešťany / Spravodajstvo
utorok, 4. októbra 2022
Meniny má František, zajtra Viera