Začali realizovať azda posledný Tamajkov „euronepodarok“

Kompostáreň, na výstavbu ktorej Mesto Piešťany získalo 1,6 milióna eur z prostriedkov Európskej únie, mala byť dokončená už v roku 2018. Zmätky okolo verejného obstarávania dodávateľa na realizáciu stavby však spôsobili, že dokončenie kompostárne bude mať sklz takmer dva roky.


Stroje pre kompostáreň bez pridelenia zodpovednosti stáli na daždi a snehu v skleníkovom hospodárstve. (Autor: pror)

Kompostáreň postavia v objekte bývalého Zväzarmu na výpadovke z Piešťan na Hornú Stredu. A spolu so zberným dvorom, ktorý je v prevádzke už mesiac, utvoria ucelený objekt odpadového hospodárstva kúpeľného mesta mimo obytných zón.

V úvode roka 2017 zverejnila radnica nasledujúcu informáciu: „Ministerstvo životného prostredia SR schválilo v polovici februára Mestu Piešťany žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v sume 1 622 856,71 eur na vybudovanie kompostárne. Výstavba kompostárne má byť dokončená v roku 2018.“

Avšak čoskoro po jej začatí sa stavebná firma zbalila a zo stavby odišla. Ale radnica už stihla za európske peniaze nakúpiť strojové vybavenie kompostárne. To však až do februára tohto roka stálo na vetre a daždi ukryté pred očami verejnosti v objekte skleníkového hospodárstva v mestskej časti Kanada. Až po našom upozornení nové vedenie mesta techniku náležite zabezpečilo.

Radnica tiež musela opäť vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa stavby, ktorého sa podarilo vybrať až nedávno. A tak sa na konci októbra mohlo začať stavať.

Projekt je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. Mesto Piešťany sa na realizácii podieľa päťpercentným spolufinancovaním vo výške 85 392,84 eur. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie a recykláciu, ako aj podpora predchádzania vzniku odpadov. Kompostáreň zabezpečí občanom triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. Stavba bude podľa zmluvy zhotovená do 250 kalendárnych dní.

Navrhovaná kompostáreň by mala spracovávať ročne asi 4000 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme aeróbnym procesom.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna