Úcta k starším aj s oceneniami jubilantov

Martin Cifra

Po prvýkrát sa v Piešťanoch spojili dve akcie venované seniorom. Úctou k starším si predstavitelia mesta i mestského kultúrneho strediska zároveň uctili jubilantov. Ocenenia získali aktívni jubilujúci predstavitelia občianskych združení a pacientskych organizácií.

Uctili si jubilujúcich predstaviteľov občianskych združení a pacientskych organizácií. foto: autor

Kultúrno-spoločenské centrum Fontána vítalo stovky piešťanských seniorov, pre ktorých pripravili reprezentačný program. V ňom v úvode zaspievala speváčka Daša Libiaková, ale aj Piešťanská slávica, trinásťročná Chiara Penacchiniová. Seniorov pozdravili a všetko dobré im popriali primátor mesta Peter Jančovič i riaditeľka mestského kultúrneho strediska Marta Jurčová. Program uvádzala Drahomíra Moretová. Po oficialitách, keď odmenili jubilantov, nasledoval koncert v podaní skupiny Senzus. „Aj my už patríme seniorom,“ zažartoval v úvode koncertu kapelník.

Ocenenia získali jednotlivci, členovia združení, ktorí v tomto roku oslávili jubileum. Diplomy a kvety im odovzdávali P. Jančovič a M. Jurčová.

Irena Črepová

Členkou piešťanskej Ligy proti reumatizmu je od roku 2006 a v roku 2009 sa stala členkou výboru združenia. Aktívne sa podieľa na činnosti a organizovaní rôznych aktivít združenia. V minulom roku oslávila krásne životné jubileum – 70 rokov.

Mária Galovičová

Je dlhoročná členka Ligy proti rakovine, pobočka Piešťany, a pracuje vo výbore takmer od založenia pobočky. Aktívne sa zúčastňuje všetkých podujatí, ktoré pobočka organizuje. Je ochotná a pomáha pri najväčšej akcii Deň narcisov, ako aj pri ďalších – napríklad Deň zdravia, Týždeň boja proti rakovine…

Anna Janegová

Je dlhoročnou členkou Charity sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov Piešťany a tiež základnej organizácie č. 27 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pred pár dňami oslávila okrúhle životné jubileum, 70 rokov, a v organizáciách vykonáva funkciu v dozornej rade a kontrolnej komisii. Aktívne sa zúčastňuje akcií a tiež svojimi článkami prispieva do časopisu Spravodaj.

Marián Ručkay

Predsedom základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska je od roku 2013. Pre členov organizácie, ako aj pre sympatizantov, zabezpečuje odborné prednášky a pomáha pri riešení rôznych diabetických problémov. Pravidelne sa zúčastňuje na podujatí Deň zdravia.

Eva Valková

Členkou Denného centra Rozmarín je od roku 2012. V tomto roku bola zvolená aj za členku do samosprávy denného centra, kde vykonáva funkciu koordinátorky a hospodárky. Aktívne sa podieľa na tvorbe a realizácii aktivít centra, propaguje a aktivizuje členov k účasti na jednotlivých akciách.

Jarmila Vavrová

V Jednote dôchodcov Slovenska pracuje ako predsedníčka od roku 2015. Venuje sa najmä získavaniu dotácií z mestského úradu a Trnavského samosprávneho kraja. Organizuje rekreácie, wellness pobyty, návštevy divadiel a kultúrny život členov.

Spevácka skupina Rozmarínky

Ocenenia získali speváčky: Vlasta Zelezníková – vedúca skupiny, Helena Drahovská, Mária Hauserová, Lýdia Jurčová, Anna Kevanová, Janka Papánková, Eva Rodenáková a Eva Vozárová.

Aj Rozmarínky ocenili za ich rozdávanie radosti v podobe spevu. foto:autor
Senzus to roztočil. foto:autor

(vd)

18 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 6. októbra. Tento deň Dňom obetí Dukly. Meniny má Natália.
  • 05.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 5. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom učiteľov. Meniny má Viera.
  • 04.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 6. októbra 2022
Meniny má Viera, zajtra Natália