Piešťany majú vlastného odborníka na stromy

Martin Cifra

Kým doposiaľ zvykli Služby mesta Piešťany pri problematickom hodnotení stavu stromov požiadať o pomoc aj externých pracovníkov, dnes už nemusia. Pracovníčke strediska verejnej zelene Janke Jezerskej sa v polovici októbra podarilo úspešne absolvovať vôbec prvé certifikované arboristické skúšky na Slovensku. Pre celý tím tak môže byť akýmsi garantom posudzovania stromov v Piešťanoch a spolu môžu rozhodovať, či sú dreviny zdravé a bezpečné.

Minulý týždeň sa pracovníci Služieb mesta Piešťany zamerali na kontrolu drevín v areáli Materskej školy na Ružovej ulici. foto:autor

V Piešťanoch je 11-tisíc stromov

Stromy v Piešťanoch majú rôzny vek. Kým niektoré sú mladé, čerstvo vysadené, iné už majú takmer sto rokov. Každej drevine však treba venovať pozornosť a pravidelne ju odborne kontrolovať, aby čo najdlhšie vytvárala zelenú oázu v zastavanom území mesta.

„Stromy hodnotíme z pohľadu zdravotného a bezpečnostného. Po udalostiach, ktoré sa nedávno stali v Nitre, opäť intenzívnejšie vyvstala požiadavka, či sú stromy v Piešťanoch zdravé a bezpečné. My priebežne stav stromov kontrolujeme, no keďže ich je na území Piešťan až 11-tisíc, vyžaduje si to čas a personálne obsadenie, odborne zdatných pracovníkov v oblasti arboristiky,“ uviedla riaditeľka Služieb mesta Piešťany (SMP) Hana Dupkaničová.

Ak si v SMP po vizuálnej kontrole neboli istí, stromy nechali skontrolovať dodávateľsky. Dreviny absolvovali napríklad stanovenie stability zvukovým tomografom. Expertízny posudok vypracoval Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene. „Vyvíjala som však tlak na zamestnancov, aby sa vzdelávali. Aby sme boli sebestační a v každom ohľade vedeli strom zhodnotiť a naozaj už iba v ojedinelom diskutabilnom prípade si zavolali externého kolegu,“ skonštatovala riaditeľka SMP.

Unikátne vzdelanie

Keď sa tento rok uskutočnili vôbec prvé certifikované arboristické skúšky na Slovensku, prihlásilo sa dvanásť záujemcov, z ktorých piati uspeli. Medzi nimi bola aj Janka Jezerská, ktorá pôsobí v SMP. „Na dostatočne vysokej úrovni teraz bude vedieť zastrešiť problematiku posudzovania stromov,“ zhodnotila Dupkaničová.

Úspešná certifikovaná arboristka nám prezradila, že skúšky boli veľmi náročné a pozostávali zo štyroch blokov. „Prvý blok obsahoval testy z biológie, biomechaniky, fyziológie rastlín, zo slovenských právnych noriem. Druhý blok bola dendrológia, teda poznávanie drevín, v treťom bloku išlo o výsadbu mladých stromov od zhodnotenia sadbového materiálu cez všetky atribúty vrátanie výsadbového rezu. Posledný blok bol zameraný na rez drevín,“ priblížila Jezerská, pričom spomenula, že okrem teórie adepti na certifikát demonštrovali aj praktické zručnosti.

Janka Jezerská počas skúšok zužitkovala nielen poznatky z praxe, ale aj z nedávno ukončeného trojročného štúdia na Mendelovej univerzite v Brne v odbore správa zelene, ktorého súčasťou štúdia je dendrológia, arboristika i problematika hodnotenia stavu stromov. Ten spolu s ňou absolvovala aj riaditeľka SMP Dupkaničová. V súčasnosti sú jedinými dvomi osobami na Slovensku, ktoré majú tento nový odbor vyštudovaný. „Veríme, že to prinesie prospech v údržbe zelene. Stromy v meste trpia de facto od výsadby, či už je to suchom, teplom, emisiami, chorobami, škodcami, psami, ľuďmi, dlažbou a všetkým, čo si vieme v meste predstaviť. Preto potrebujú od výsadby neustále ošetrovanie. Nie ako stromy v lese, ktoré rastú prirodzene, s minimálnymi stresovými faktormi,“ povedala riaditeľka SMP.

Dreviny si poznajú

A aby si i bežný laik vedel predstaviť, o čo približne pri hodnotení stromov ide, odborníci budú klásť dôraz na všetky časti stromu a jeho rôzne parametre. Zvlášť budú hodnotiť okrem iného koreňový priestor, koreňové nábehy, kmeň, korunu, konáre, celkovú stavbu či farbu stromu, ale aj prostredie, v ktorom rastie. Je totiž veľmi dôležité, či ide o strom pri ceste, v parku, pri detskom ihrisku či materskej škole.

Práve minulý týždeň SMP hodnotili stav stromov na území Materskej školy na Ružovej ulici. Kontrolu ukončí finálny výstup, ktorý napovie, či sú stromy bezpečné, alebo ak nie sú bezpečné, ako situáciu riešiť, ako ich ošetriť, prípadne či treba pristúpiť k výrubu. „Je to vážna vec, keďže ide o lokalitu, kde sa pohybujú deti. Každý jeden defekt, i ten najmenší, musí byť posudzovaný veľmi citlivo,“ povedal vedúci strediska zelene SMP Stanislav Verchola. Určite bude nutné pristúpiť k ošetreniu týchto stromov, no až po skompletizovaní výsledkov bude jasné, či treba i rúbať.

Nateraz sa pracovníci verejnej zelene zamerali na lokalitu škôlky, no kontrola drevín prebieha neustále. Okrem toho si „svoje“ stromy dobre poznajú. „Nie je to iba o tom kontrolovať všetky stromy do radu. Musíme si všímať ich náznaky a podľa toho k nim pristupovať. Sme vonku každý deň a stále dbáme na to, aby sme plochy zelene kontrolovali vizuálne,“ dodal Verchola.

Strom je živý organizmus

Spomínané hodnotenie stromov viac-menej môžeme prirovnať ku kontrole u lekára. V danej chvíli pri preventívnej prehliadke môže byť človek zdravý, no stačí, že ho cestou domov „ofúkne“, ráno sa už zobudí s ťažkosťami.

Taktiež stromu stačí, aby mu ktosi odlomil konár, čím mu vznikne rana – vstupná brána pre choroby. Alebo stačí, aby doň narazilo auto, ktoré ho vyosí, prípadne prišla napríklad víchrica, ktorá mu zlomí polovicu koruny a v tej chvíli sa strom stane nestabilným.

Práve počas silnejšieho vetra by obyvatelia nemali chodiť popod vysoké stromy. Tým totiž, aj keď sú zdravé, môže zlomiť konár a nešťastie je na svete. „Napríklad topole majú krehké drevo a veľkú plochu, do ktorej sa vietor môže oprieť. Nedávno takto zlomil konáre topoľov na trhovisku. Na zemi ležali kusy bez akýchkoľvek defektov a so zelenými listami, pri ktorých človek nedokáže dopredu určiť, že pri vetre budú zlomené,“ poznamenal šéf zelene.

Ak by sa časť stromu odlomila a pri páde niekoho nešťastne zranila či spôsobila majetkovú škodu, orgány by museli posudzovať, či mohli hodnotitelia včasným zásahom pádu zabrániť.

Ako sa však títo odborníci zhodujú, arborista nikdy nemôže o žiadnom strome povedať, že je stopercentne zdravý. Takže aj keď sa celý tím o stromy v Piešťanoch stará, kontroluje ich a ošetruje, netreba hazardovať a pri výstrahách pred vetrom si na prechádzku so psom či športovú aktivitu treba vybrať radšej lokalitu, kde vysoké stromy nerastú.

V kúpeľnom meste sa treba starať o 11-tisíc stromov. foto:autor

Alexandra Mathiasová

37 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 5. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom učiteľov. Meniny má Viera.
  • 04.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Predmetom rekonštrukcie strechy piešťanského zimného štadiónu je demontáž pôvodnej strešnej fólie, montáž novej hydroizolačnej PVC fólie, demontáž a montáž strešného…
  • 04.10.2022, 09:48
  • Piešťany / Spravodajstvo
utorok, 4. októbra 2022
Meniny má František, zajtra Viera