Cyklistom nakreslili priechody, jazdia pomedzi chodcov

V rámci výstavby cyklochodníka na Ulici A. Hlinku v Piešťanoch pribudli na križovatke so Žilinskou cestou aj široké cyklopriechody nakreslené zelenou farbou. Avšak namiesto toho, aby cyklisti využívali tie, ohrozujú peších na priechodoch pre chodcov.

Kým jeden cyklista využil správny priechod, dvaja šli po chodeckom. foto:autor

Na Ulici A. Hlinku sa výstavba nového cyklochodníka pomaly chýli ku koncu. Chodci sa po novom delia o priestor s cyklistami vo vymedzených pruhoch, čím sa na vozovke má zvýšiť bezpečnosť. Pozdĺž ulice totiž parkuje veľké množstvo áut a vtesnať sa tam ešte aj s cyklistami je potenciálne nebezpečné pre obe strany. Neraz sa stáva, že vystupujúci vodiči z auta sa pred otvorením dverí neubezpečia, že „nič nejde“, a cyklista v takýchto prípadoch musí nečakane vybočiť do cesty.

Aktuálne sú na Ulici A. Hlinku zvlášť vybudované pruhy pre cyklistov. Na to, aby v mieste bola bezpečnosť skutočne zvýšená, však treba značenie rešpektovať. Znamená to, že cyklista má jazdiť v pruhu pre cyklistov a chodec v pruhu pre chodcov. Jednoduché, no i tak sa často stáva, že to ľudia nedodržiavajú.

Rovnaký problém nastáva aj na priechodoch cez Žilinskú cestu. Užívateľom dvojkolesových tátošov tam pribudli skutočne priestranné priechody, na semaforoch svieti okrem chodca aj bicykel. Napriek tomu sme len v priebehu troch minút napočítali hneď piatich cyklistov, ktorí si to šinuli priamo pomedzi ľudí. Správny priechod pritom využil len jeden jediný cyklista. Viac-menej na každú zelenú prechádzal aspoň jeden cyklista po nesprávnom priechode.

Zopakujme si, čo hovorí zákon v osobitných ustanoveniach o cyklistoch.

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Čo to znamená?

Ak je na Ulici A. Hlinku zvlášť vyznačený pruh, po ktorom majú jazdiť cyklisti, tak sa ním teoreticky dostanú priamo k priechodu pre cyklistov. Ak teda nejde o dieťa do desať rokov, cyklista na chodníku pre chodcov podľa zákona nemá čo hľadať.

Problém na tejto križovatke môže byť ten, že mnoho ľudí neprichádza priamo z cyklistickej cesty, ale napríklad od Kocky či od bytoviek na Lipovej. Aj vtedy sa však treba jednoducho na cyklistickú cestičku zaradiť.

Mätúce môže byť umiestnenia semaforov, ktoré sa nachádzajú iba nad priechodmi pre chodcov. Tu vyvstáva otázka, či sa to nedalo riešiť trochu intuitívnejšie, no keďže je nepravdepodobné, že by ešte niekto mienil rozkopávať križovatku a osádzať ďalšie stĺpy so semaformi, treba si na to asi len zvyknúť…

Na tomto úseku zvýšia kontroly aj policajti. „Vo vyspelom svete je bežné, že fungujú priechody pre chodcov a cyklistov vedľa seba a vzájomne sa jednotliví používatelia rešpektujú. Na Slovensku budeme musieť ľudí vychovať. Jednoznačne platí, že chodník a priechod pre peších je len pre chodcov a chodník a priechod pre cyklistov je iba pre cyklistov. Samostatné chodníky pre cyklistov a peších sa budujú z dôvodu bezpečnosti jednotlivých účastníkov cestnej premávky. S riaditeľom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch sme sa dohodli, že budeme viac kontrolovať tieto chodníky a priechody, preto odporúčam chodcom a cyklistom, aby využívali len označené časti chodníkov podľa toho, či idú pešo alebo na bicykli,” doplnil náčelník piešťanskej mestskej polície Marcel Mihalik.

Takže zo slušnosti s ohľadom na bezpečnosť a akúsi vzájomnú medziľudskú toleranciu by asi bolo vhodné držať sa pravidiel a pri prechádzaní sa jednoducho posunúť o tri metre vedľa. Má to aj tú výhodu, že sa s chodcami nemusíte deliť o miesto a na zelenú, ktorá v tomto mieste trvá skutočne veľmi krátko, len rýchlo a bezpečne prefrčíte na druhú stranu cesty.

Ak chceli cyklisti prejsť cez Žilinskú cestu správne, mali sa posunúť o niekoľko metrov doprava. foto:autor

am

256 Shares

Najnovšie správy

sobota, 15. augusta 2020
Meniny má Mojmír, zajtra Marcela