Nové zberné stredisko otvoria už zajtra

Upratovali ste, prerábali, sťahovali, alebo vám jednoducho vyvstal nadrozmerný odpad, ktorý treba uložiť na zberný dvor? Nechoďte s ním na pôvodné miesto na Ulici Pod Párovcami v Piešťanoch. Zberné stredisko bude od utorka 1. októbra fungovať na novom mieste – v budove bývalého Zväzarmu.

Toto je brána nového zberného dvora, ktorý po novom nájdete na Žilinskej ceste 122 v smere na Hornú Stredu. Foto: am

Iniciatíva presťahovať zberný dvor začala eskalovať v roku 2016, kedy obyvatelia severného konca Piešťan spísali petíciu, ktorou vyjadrovali nesúhlas s doterajším umiestnením strediska. Išlo najmä o to, že podľa petičiarov zberný dvor z roka na rok zvyšoval kapacitu, čím tiež narastal hluk z odvozu, najmä pri zhutňovaní skla. Prekážala im aj hlučná manipulácia so stavebným odpadom, či rozfúkaný neporiadok po okolí. Prísľub na presťahovanie strediska pritom mali dostať už pri výstavbe rodinných a bytových domov. Ďalšia vec je tá, že v územnom pláne je oblasť Pod Párovcami definovaná ako zóna bývania, preto by tam podobné zariadenia podľa správnosti nemali byť umiestnené.

Zberné dvory tiež mali prechádzať opätovným schvaľovaním. A v takomto prípade by ten piešťanský pravdepodobne neuspel.

Získali sme peniaze z únie

V tom čase ešte poslanec a predseda komisie pre životné prostredie, dnes už primátor Peter Jančovič v spolupráci s mestom stál pri zrode plánu požiadať o európske financie v programe Operačný program Kvalita životného prostredia. Aj vďaka dobre spracovanému projektu napokon mesto uspelo a z projektu dostalo prísľub na zaplatenie nákladov vo výške 1 479 609, 57 eur.

Ministerstvo schválilo pre tento projekt plnú výšku mestom žiadanej sumy. Celkové oprávnené výdavky mali byť podľa projektu vo výške 1 557 483,76 eur, čo znamená, že mesto sa spolupodieľa piatimi percentami. Suma zahŕňa stavebnú realizáciu, nákup techniky, veľkokapacitných kontajnerov, či stavebný dozor.

Po dlhých mesiacoch prestavby a zariaďovania je napokon zberné stredisko od utorka 1. októbra otvorené. My sme sa tam v závere minulého týždňa išli taktiež pozrieť. V tom čase sa tam ešte nenachádzal odpad, len čisto nová váha, skladové priestory, desiatky kontajnerov a priestranný areál.

Nová váha poslúži pri kalkulácii ceny za stavebný odpad. Foto: am

Priestranný areál je pripravený na dovoz odpadu. Foto: am

Nájdete ho jednoducho – bývalý Zväzarm, teda budova, v ktorej po novom sídli zberný dvor, je poslednou budovou pred koncovou tabuľou mesta Piešťany v smere na Hornú Stredu. Odbočiť musíte tesne za poslednou predajňou automobilov. Pred zberným dvorom je niekoľko parkovacích miest.

Ako to bude fungovať

Otváracie hodiny sú stanovené počas pracovných dní od 6.30 do 18.30 h s tým, že medzi 10.30 až 11.30 h je obedná prestávka. V sobotu bude otvorené od 8.00 h do 13.00 h a v nedeľu zatvorené.

Zberný dvor budú prevádzkovať Služby mesta Piešťany a fungovať bude rovnako ako na „starom“ mieste. To znamená, že pri dovoze smetí potrebujete svoj občiansky preukaz s trvalým pobytom v meste Piešťany, aby od vás mohli bezplatne prevziať odpad.

Odovzdať tu bezplatne môžete papier, plasty, sklo, viacvrstvové tetrapakové obaly, nebezpečný odpad ako batérie, akumulátory, žiarivky, farby, odpadový olej, tiež elektroodpad ako chladničky, práčky, televízory, počítače, tlačiarne, a iné spotrebiče, ďalej biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre), železo, kovy a veľkoobjemový odpad, teda starý nábytok, koberce, matrace, drevo a ostatný zmiešaný, nevytriedený, prípadne znečistený odpad.

V prípade drobného stavebného odpadu za odovzdanie zaplatíte 0,015 za kilogram. Drobný stavebný odpad vzniká napríklad pri výmene sanitárnej techniky, obkladov, dlažieb, podlahových krytín, pri výmene strešnej krytiny, výmene okien, dverí, pri opravách fasád, stien, omietok, odkvapových a odtokových zvodov, alebo z maliarskych a natieračských prác.

V prevádzke piešťanského zberného dvora je zakázané ukladať komunálny odpad z domácností a podnikateľskej činnosti firiem. Takýto odpad treba zaviezť na skládku do Rakovíc.

29 Shares

Najnovšie správy

Vodiči môžu jazdiť po dvoch zmodernizovaných úsekoch ciest s celkovou dĺžkou 8,5 kilometra. Kraj má v tomto roku na rekonštrukcie…
  • 21.10.2020, 16:06
  • Piešťanský týždeň / Kraj / Spravodajstvo
streda, 21. októbra 2020
Meniny má Uršuľa, zajtra Sergej