Minulý rok priemerný obyvateľ Piešťan vyprodukoval 630 kg odpadu

  • Nezaradené
  • 20. septembra 2019, 08:00

Šesťstotridsať kilogramov odpadu na jedného obyvateľa Piešťan bez ohľadu na jeho vek je najviac odpadu od roku 2014, keď začalo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu 650 kg na jedného obyvateľa postupne klesať. Pokles však zaznamenalo od roku 2014 aj percento triedenia odpadu. Kým v roku 2014 to bolo 39 percent, v roku 2018 to bolo len 33 percent. Piešťany vlani vyprodukovali celkovo 17 548 ton odpadu, avšak vytriedilo sa len 5843 ton.

Piešťany vlani vyprodukovali celkovo 17 548 ton odpadu. foto: Supa

Do roku 2020 by sme mali v Európskej únii recyklovať 50 percent odpadu, na Slovensku je však recyklácia na úrovni 30 percent. Piešťany separujú na úrovni 33 percent, čím sa za posledné štyri roky výrazne negatívne pohli smerom nadol k celoslovenskému priemeru.

Ciele stanové Európskou komisiou sú v roku 2035 recyklovať 65 percent odpadu. Ako informovala vedúca tímu ekonomických analýz zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková, ide o to, aby sme v Únii odpad brali ako zdroj.

„V našej hierarchii je na prvom mieste prevencia, teda predchádzanie vzniku odpadu. Potom je recyklácia, spaľovanie a až posledné je skládkovanie,“ povedala Vašáková. Upozornila, že Slovensko je hlboko pod stanovenými cieľmi a hrozí, že spolu s ďalšími 13 krajinami nedodržíme cieľ recyklovať 50 percent komunálneho odpadu do roku 2020.

Európska komisia okrem toho Slovensku vytýka silnú závislosť od skládkovania. „Nutné zmeny v odpadovom hospodárstve budú výrazne závisieť od uplatňovania novoprijatých právnych predpisov o odpadoch a ďalších daňových stimulov,“ uvádza sa v dokumentoch Európskej komisie.

Novela zákona o odpadovom hospodárstve, ktorú pripravuje ministerstvo hospodárstva, pretavuje niekoľko európskych smerníc do slovenskej legislatívy, zapracovali tam aj veci, ktoré priniesla prax. Chcú, aby táto novela pomohla znížiť množstvo odpadu, ale prinášajú v nej aj dlhodobejšie ciele, napríklad kompostárne.

Na to, čo bude s obalom, keď sa stane odpadom, treba myslieť ešte predtým, ako sa obalom aj reálne stane. Na to sa pokúšajú myslieť výrobcovia združení v organizácii Envi-Pak. Veci týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti sa dostali do slovenskej legislatívy v roku 2016. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov narástlo triedenie a recyklácia komunálnych odpadov každoročne o päť percent. To sa však netýka Piešťan, nakoľko v kúpeľnom meste práve naopak triedenie odpadu za posledné štyri roky kleslo o šesť percent.

Na to, aby sme jednorazové plasty nenahradili ešte škodlivejšími materiálmi, upozornil Pavol Alexy zo Slovenskej technickej univerzity: „Recyklácia plastov nie je to isté ako recyklácia kovov alebo skla. Plast nie je schopný recyklácie do nekonečna.“ Ak by sa vylúčili jednorazové plasty, môže sa stať, že by stúpli náklady na výrobu, váha materiálov. Otázka podľa neho je aj to, čo s tým vyseparovaným zberom vieme urobiť.

Jozef Vojčiniak/SITA

10 Shares

Najnovšie správy

nedeľa, 25. októbra 2020
Meniny má Aurel, zajtra Demeter