Radnica reaguje na petíciu, ktorá kritizuje zmenu parkovacej politiky mesta

Na Mestský úrad Piešťany bola ešte v júli doručená petícia s názvom Petícia za zrušenie parkovacej politiky mesta Piešťany, v zmysle poslancami schváleného všeobecne záväzného nariadenia, ktorej časť začala platiť 1. augusta a zvyšok mal prísť do platnosti 1. novembra tohto roka. Petičiarom podľa nej najviac prekáža koniec platnosti predplatených celoročných parkovacích kariet na parkovisku na Nálepkovej ulici a v koridore v tesnom dotyku s Nemocnicou Alexandra Wintera.


Parkovací priestor pred nemocnicou je zahltený zamestnancami prevádzok z centra mesta a najmä nemocnice. (Autor: red)

Podľa hlavičkového papiera, na ktorom je napísaný sprievodný list, ale aj samotná petícia s podpismi, ide predovšetkým o aktivitu zamestnancov piešťanskej nemocnice na čele s riaditeľom Štefanom Kóňom.

Ako riaditeľ v sprievodnom materiáli k petícii uvádza, lacné parkovanie v centre Piešťan bolo jedným z benefitov, na ktorý svoj slabo platený zdravotnícky personál do zamestnania v Nemocnici A. Wintera lákal.

Občianskou petíciou v zmysle zákona sa musia zaoberať nielen úradníci radnice, ale aj volená samospráva, a tak je materiál pripravený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva. Skôr ako sa však k petícii poslanci dostanú, musí v zmysle riadneho legislatívneho procesu prejsť mestskými komisiami či mestskou radou.

Reakcia na petíciu

V dôvodovej správe, ktorá prechádza rokovaním mestských komisií i mestskej rady a dostane sa až do zastupiteľstva, radnica uvádza nasledovné:

„Vzhľadom na nárast automobilovej dopravy je problematika parkovania jedným zo závažných problémov, nakoľko kapacita parkovacích miest v centre mesta je značne poddimenzovaná. Problém parkovania a odstavovania motorových vozidiel sa hlavne v centre prejavuje vo veľmi negatívnom svetle, keď všetky dostupné a disponibilné plochy sú využívané najmä na dlhodobé odstavovanie motorových vozidiel zamestnancov v tejto časti mesta.

Z tohto dôvodu bol ako prvý krok riešenia situácie – zmena režimu parkovania na parkovisku na Nálepkovej ulici (ktoré slúži ako záchytné parkovisko pre návštevníkov mesta) riešiť bez možnosti využitia parkovacej karty, ktorá umožňovala parkovanie bez časového obmedzenia.

Zamestnanci Nemocnice A. Wintera využívali na parkovanie vozidiel pri použití parkovacích kariet parkovisko Nálepkova, ktoré sa nachádza v tesnom dotyku s objektom nemocnice. Schválením všeobecne záväzného nariadenia na parkovisku Nálepkova nie je možné parkovať s parkovacou kartou okrem soboty a nedele.

V súvislosti s problematikou parkovania vozidiel zamestnancov nemocnice sa uskutočnili za účasti vedenia Nemocnice A. Wintera a vedenia Mesta Piešťany rokovania, kde bola táto problematika riešená.

Radnica nemocnici ponúka riešenia

Zamestnanci môžu na parkovanie pri použití parkovacej karty využiť ostatné parkovacie miesta v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, napríklad parkovacie plochy na Winterovej ulici, parkovisko pri futbalovom štadióne, Teplickú ulicu, Kukučínovu ulicu a pod.

Zamestnanci môžu využiť v plnej miere na parkovanie dvornú časť nemocnice, nachádzajúcu sa zo západnej strany objektu, kde je asi 18 parkovacích miest.

Zamestnanci nemocnice môžu využiť pre dlhodobé parkovanie spevnené plochy areálu bývalého objektu, tzv. Krošlákovec.

V prospech zamestnancov nemocnice by boli posilnené spoje mestskej autobusovej dopravy na polikliniku pri výpadovke na Drahovce, kde môžu bezplatne odstaviť vozidlá a následne využiť na prístup do práce autobusy.

Parkovanie si skomplikovali sami

V rámci objektu Nemocnice A. Wintera, n.o., sa okrem lôžkovej časti nachádzajú ambulancie, kam dochádzajú pacienti na vyšetrenia, čím sa zvýšili nároky na potrebu parkovania, pričom samotný objekt nemocnice nemá okrem dvornej časti zriadené potrebné parkovacie kapacity a pre dlhodobé parkovanie bolo v maximálnej miere využívané parkovisko na Nálepkovej ulici.

Nakoľko radnica považuje za potrebné okrem parkovania zamestnancov nemocnice umožniť prístup pre pacientov do objektu nemocnice, boli v minulosti priamo pred objektom nemocnice zriadené vyhradené parkovacie miesta s krátkodobým státím v počte šesť miest a tri parkovacie miesta vyhradené pre ZŤP.

Na záver radnica uvádza, že mesto musí problematiku parkovacej politiky riešiť v rovnakom zabezpečení parkovania pre všetkých zamestnancov v danom území. Vyhovením petícii za zrušenie parkovacej politiky Mesta Piešťany by došlo opätovne k nárastu počtu parkujúcich vozidiel na parkovisku Nálepkova s použitím parkovacej karty, ktorá umožňuje parkovanie bez časového obmedzenia, čo bude mať negatívny dopad na riešenie parkovacej politiky a zahltenie centra mesta automobilovou dopravou.“

104 Shares

Najnovšie správy

nedeľa, 25. októbra 2020
Meniny má Aurel, zajtra Demeter