Čítanie pod brezou v Ostrove

  • Mladí dnes / Školy
  • 13. septembra 2019, 10:00

Najmä tí, ktorí máme doma školáka alebo s deťmi pracujeme, si čoraz viac všímame, ako sa v súčasnej dobe digitalizácie dostáva čítanie detí do úzadia. Pretože proces čítania má nesporne veľa pozitív, je úlohou nielen pedagóga dieťa motivovať, priblížiť knihu, nenútenou formou vytvoriť čitateľský návyk a podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti.


Čitateľský kútik je dotvorený pestrými doplnkami určenými k oddychu. foto: archív ZŠ Ostrov (Autor: archív ZŠ Ostrov)

Aj toto boli dôvody, ktoré nás viedli k myšlienke vytvoriť v prírodnom prostredí školského dvora na Základnej škole v Ostrove priestor ponúkajúci deťom príležitosť siahnuť po knihe a ukázať im ju ako zdroj poznania, zábavy, relaxu a rozvoja fantázie. Prostredníctvom priameho kontaktu detí s knihou chceme podporiť ich kreativitu a rozvoj kritického myslenia a pozitívne formovať hodnoty detí mladšieho školského veku nielen počas trávenia času v školskom klube, ale aj na hodinách čítania strávených v čitateľskom kútiku.

Príťažlivé prostredie vytvorené pestrými doplnkami určenými k oddychu – farebné vankúše, pohodlné sedacie vaky umiestnené na umelom trávnikovom koberci, tieň brezy, priestor zelene a najmä tematicky a žánrovo pestrá literatúra – priláka deti knihu prelistovať, prečítať, požičať domov.

Okrem týchto cieľov bude od nového školského roka prírodná čitateľská zóna slúžiť aj ako priestor na stretnutie a besedy so zaujímavými ľuďmi, dramatizácie, tiež ako priestor na prezentáciu výsledkov tvorivých literárnych aktivít detí.

Veríme, že náš malý školský čitateľský kútik využijú aj kamaráti z materskej školy a v konečnom dôsledku to školský dvor obohatí a prispeje k jeho efektívnemu využitiu.

Projektový zámer sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Zároveň ďakujeme Jurajovi Bielikovi a Obci Ostrov za spoluprácu.

Slávka Antolíková, koordinátorka projektu

28 Shares

Najnovšie správy

utorok, 21. januára 2020
Meniny má Dalibor, zajtra Vincent