Slávnostné uvedenie knihy Pamätník obetiam holokaustu v Piešťanoch

  • História / Piešťany / Spravodajstvo
  • 12. septembra 2019, 10:00

Pri príležitosti slovenského pamätného Dňa obetí holokaustu sa v priestoroch Pamätníka holokaustu na Bratislavskej ceste v Piešťanoch konala slávnosť, na ktorej si predstavitelia mesta i židovskej obce pripomenuli cielené vyvražďovanie židov počas druhej svetovej vojny. Zároveň tu riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera predstavil novú publikáciu architekta Ľubomíra Mrňu.

Ľubomírovi Mrňovi odovzdal kyticu kvetov primátor mesta Peter Jančovič. foto: Miroslav Dusík/Pepo

Autora knihy s názvom Pamätník obetiam holokaustu v Piešťanoch si uctili predstavitelia mesta kyticou kvetov. „Podarilo sa nám vydať knihu Ľubomíra Mrňu o vzniku Pamätníka holokaustu v Piešťanoch, v ktorej je zachytený nielen vznik pamätníka, ale i dejiny židovskej komunity, prenasledovanie židov a holokaust tunajšej židovskej komunity v rokoch 1939-1945 i jej zánik. Sú tu aj príbehy jednotlivých významných osobností spomedzi príslušníkov židovskej komunity z Piešťan – umelcov, architekta, účastníkov odboja a nechýbajú údaje o tých, ktorí neváhali nasadiť svoj život a pomohli a zachránili životy židovských spoluobčanov,“ uviedol riaditeľ múzea Vladimír Krupa.

V knihe je kompletný zoznam obetí holokaustu, ako sú vyobrazené na žulových doskách v priestoroch pamätníka. K tým z Piešťan i okolia pribudli ďalšie mená, ktoré zdokumentoval vo Vrbovom Pavol Just. Publikáciu je možné získať v Piešťanskom informačnom centre i v priestoroch Balneologického múzea I. Wintera v Kúpeľnej dvorane.

Slávnosť, ktorá bola zároveň spomienkou na všetky nezmyselné obete vojny, mala pietny charakter. Piesne na jej začiatku i konci zaspieval židovský rabín Zev Stiefel. Slávnosť moderovala vedúca sekretariátu primátora mesta Drahomíra Moretová, ktorá si zároveň zaspomínala na časy, keď pred rokmi pamätník vznikal. Vyzvala k príhovorom zástupcu primátora Michala Bezáka i predstaviteľa piešťanskej židovskej komunity Karola Ambru a v jej závere aj primátora mesta Petra Jančoviča.

Národ sa má učiť z histórie, tá slovenská, aj v spojitosti s antisemitizmom, pôsobí ako strašný prízrak, tiahnuci sa generáciami, a tými piešťanskými. Rečníci upozornili na nebezpečné šírenie nenávisti, rasizmu či xenofóbie v súčasnej spoločnosti.

Na slávnosti nechýbala manželka jedného z iniciátorov vzniku pamätníka, niekdajšieho primára detského oddelenia piešťanskej nemocnice Andreja Šajmoviča, i vnučka Imricha Wintera, Nina Stankovská, a ďalší Piešťanci, ktorým do života ich rodín zasiahol holokaust.

Počas druhej svetovej vojny sa 23. marca 1942 uskutočnil odsun židovských dievčat, žien a matiek z Piešťan na železničnú stanicu a potom do Petržalky. Odtiaľ boli deportované do koncentračných táborov v nacistami obsadenom Poľsku. Obyvatelia Piešťan boli svedkami i priamymi účastníkmi arizovania majetku židovského obyvateľstva, podnecovania a rozširovania nevraživosti, psychického a fyzického šikanovania a množstva iných prejavov neznášanlivosti. Deportácie pokračovali aj ďalej a celkovo sa z táborov nevrátilo naspäť domov do Piešťan 1067 židov. Ďalšie stovky obetí sa nevrátili domov do Vrbového. Vyvraždené boli celé rodiny z mestečka spod šikmej veže, spomenieme len niektoré z nich ako Halle, Herzog, Hoffer, Holzer, Just, Kohn, Koth, Lövinger, Mohr či Nágel.

„Židovská tradícia pripisuje menu nesmierny význam. Sú tri koruny – koruna Tóry, koruna kňazstva a kráľovská koruna. Všetky ich však prevyšuje koruna dobrého mena. Žiaľ, pri všetkom úsilí sa k menám (vrytým do žuly pamätníka holokaustu – pozn. autora) nepodarilo priradiť aj tváre,“ uviedol v závere knihy Pamätník holokaustu v Piešťanoch jej autor Ľubomír Mrňa.

Zev Stiefel (vpravo) v rozhovore s Karolom Ambrom. foto: Miroslav Dusík/Pepo
Publikáciu dostanete v Piešťanskom informačnom centre i v múzeu. foto: Miroslav Dusík/Pepo
Pohľad na publikum. V prvom rade sedia: (zľava) rabín, autor knihy, predstavitelia múzea, židovskej komunity a mesta. foto: Miroslav Dusík/Pepo
Tvorcovia a sponzori pamätníka: (zľava) Pavol Zajac, Ľubomír Mrňa, Hedviga Ambrová, Roman Kvasnica a Andrej Šajmovič. foto: Miroslav Dusík/Pepo

vd

1 Shares

Najnovšie správy

Bylinkárka Anna Kopáčová z Vrbového sa alternatívnou liečbou zaoberá od chvíle, keď sama potrebovala pomoc. Je držiteľkou certifikátu, ktorý ju…
  • 28.10.2020, 07:00
  • Kultúra a spoločnosť / Spravodajstvo / Blogy / Región
streda, 28. októbra 2020
Meniny má Dobromila, zajtra Klára