Vo Vrbovom sa od septembra budú učiť azbuku prví bilingválni gymnazisti

  • Mladí dnes / Školy / Región
  • 31. augusta 2019, 00:01

Už v pondelok zasadnú do školských lavíc na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom prví študenti, ktorí sa tu budú päť rokov učiť nielen ruštinu, ale aj odborné predmety v ruskom jazyku.


Od druhého ročníka si budúci žiaci ruskej triedy môžu vybrať druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký či francúzsky. (Autor: gvrbove.sk)

O prvej bilingválnej „ruskej“ triede sme sa pozhovárali s riaditeľkou gymnázia Henrietou Gromanovou.

Aký moment pokladáte za najdôležitejší v budúcej existencii bilingválnej triedy s vyučovacím jazykom ruským na vašom gymnáziu?

Najdôležitejším momentom z hľadiska existencie ruského bilingválneho odboru na našej škole bude potvrdenie opodstatnenosti tohto odboru nielen na slovenskom, ale aj medzinárodnom pracovnom trhu. Pri styku s verejnosťou, rodičmi našich budúcich absolventov sa snažíme vysvetliť, že vysoká odborná úroveň v cudzom jazyku, ktorú absolventi získajú na konci svojho štúdia, nie je cieľom vzdelávania, ale prostriedkom. Žiaci základných škôl, ktorí sa rozhodnú študovať na gymnáziu v bilingválnych odboroch, si často myslia, že po ukončení štúdia z nich budú tlmočníci či prekladatelia. Avšak táto predstava je mylná. Hlavným cieľom vzdelávania v tomto odbore je byť odborne pripravený na vysokoškolské štúdium v akejkoľvek oblasti a vysoká úroveň cudzieho jazyka bude jedným zo základných pilierov v ich budúcej profesijnej kariére.

Riaditeľka vrbovského gymnázia Henrieta Gromanová.

Koľko študentov a z akých končín do spomínanej triedy nastúpi v septembri?

Do ruskej triedy v septembri nastúpi 16 žiakov. Sú to naši prví „pionieri“, ktorých rodičia už počas dní otvorených dverí na našej škole si uvedomovali dôležitosť postavenia ruského jazyka vo svete. A práve tento fakt bol rozhodujúci pri výbere ich strednej školy. Jedna polovica triedy prichádza z okresu Piešťany, druhá bude musieť bývať na internáte či dochádzať z väčších vzdialeností ako Trenčín, Brezová pod Bradlom, Dubnica nad Váhom, avšak títo mladí ľudia to ako problém nevidia. Rodičia to na druhej strane vnímajú ako skvelú príležitosť pre ich deti na osamostatnenie sa.

Aké predmety sa budú vyučovať v ruskom jazyku a koľko hodín týždenne?

Žiaci ruskej bilingválnej triedy budú veľmi tvrdo pracovať v prvom ročníku na získaní jazykovej zručnosti na úrovni B1, čo by sme mohli preložiť ako mierne pokročilá jazyková úroveň. Možno sa to pre verejnosť bude zdať málo, ale treba si uvedomiť fakt, že sa v triede nachádzajú aj úplní začiatočníci. Spravidla pri dotácii troch hodín týždenne by ste dosiahli túto úroveň tak za dva-tri roky. Študenti to musia zvládnuť za jeden školský rok. Na jednej strane im pomôže veľký rozsah hodín, na strane druhej skúsení pedagógovia.

Predstavte pedagógov, ktorí budú učiť nielen ruský jazyk a literatúru, ale aj iné odborné predmety.

Naši študenti budú mať dvanásť hodín ruského jazyka pod vedením Mgr. Mileny Bobáňovej a Mgr. Moniky Hagarovej, konverzácie bude mať na starosti vynikajúca moskovská lektorka. Od druhého do piateho ročníka potom nastúpia nové odborné predmety v ruskom jazyku, pričom pri ich zostavovaní sme vychádzali z dlhoročných skúseností z anglickej sekcie. Počas päťročného štúdia sa žiaci budú venovať v rámci humanitných predmetov ruskej literatúre, dejinným prehľadom Ruska, umeniu a kultúre, filozofii a sociológii. Z prírodovednej oblasti to bude geografia a ruská odborná terminológia. Ako vidíte, absolventi získajú všeobecný prehľad v takom rozsahu, že sa budú môcť uplatniť v akomkoľvek odbore.

Budú sa títo gymnazisti učiť aj nejaký iný cudzí jazyk?

Uvedomujeme si aj fakt, že žiaci prichádzajú na školu s dobrými základmi anglického jazyka. Takže bolo by na škodu veci nepokračovať v rozvíjaní tohto jazyka pod vedením už skúsených učiteľov z anglickej bilingválnej sekcie. Od druhého ročníka si žiaci ruskej triedy môžu vybrať druhý cudzí jazyk – anglický, nemecký či francúzsky, z ktorých môžu na konci svojich štúdií maturovať.

Aké sú vaše prvé skúsenosti, ktoré ste pri kontakte či rozhovoroch s novými žiakmi získali?

Prijatí žiaci k nám spravidla prichádzajú zo svojich základných škôl s vynikajúcimi výsledkami. Avšak čo nás veľmi milo prekvapilo u týchto mladých ľudí, bola neuveriteľná energia a nadšenie, keď sme sa ich pýtali, prečo práve ruská trieda. Takže, keď si spojíme všetky uvedené skutočnosti, už teraz vieme, že štúdium určite úspešne zvládnu a my všetci sa na prácu s nimi veľmi tešíme.

0 Shares

Najnovšie správy

Vyzerá to tak, že iba pravidelné kontroly naučia niektorých dodržiavať predpisy.
  • 10.07.2020, 12:40
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku budú môcť záchranné práce na ruinách Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pokračovať bez…
  • 10.07.2020, 09:30
  • Tip na výlet / Piešťanský týždeň / Región
Na základe zasadania krízového tímu v súviskosti s rapídne sa zhoršujúcou situáciou vo výskyte COVID-19 v okrese Nové Mesto nad…
  • 10.07.2020, 08:28
  • Piešťanský týždeň / Kraj / Spravodajstvo
piatok, 10. júla 2020
Meniny má Amália, zajtra Milota