Vymaní sa konečne Rezort z pavučiny korupčných podozrení?

Po fiasku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Rezort Piešťany zo začiatku tohto roka, keď musel vrátiť z dotácie štátu späť 50-tisíc eur a ďalších 50-tisíc, ktoré nedokázal v roku 2018 zmysluplne utratiť, sa presunuli do roku 2019, naberá táto piešťanská organizácia podporujúca regionálny cestovný ruch nový dych. Štyri roky pochybných praktík s peniazmi a ich utrácanie na nezmysly by sa tak pod jeho novým vedením mohli konečne skončiť.


Tatiana Nevolná, nová riaditeľka OO CR Rezort Piešťany. (Autor: TN)

Keď do dôchodku odišiel dlhoročný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany (Rezort) Štefan Šiška, funkciu prevzala Tatiana Nevolná. Tá bola v auguste na post riaditeľky vybratá z viacerých uchádzačov komisiou zloženou z členov Rezortu. Nejde však o nováčika v oblasti turizmu ani v Rezorte, nakoľko Nevolná pracuje v tejto organizácii asi rok ako referentka.

Po zmene z úvodu roka na poste predsedu predstavenstva, keď nominanta rozpadnutého politického hnutia Spoločne pre Piešťany (SpP) Petra Tremboša vystriedal viceprimátor Michal Bezák, je to druhá najzávažnejšia personálna zmena v tejto organizácii.

Rezort pod vedením Tremboša bol za posledné roky ponorený v marazme škandálov a podozrení z neefektívneho narábania s finančnými prostriedkami. Tieto podozrenia sa zosobnili i do finančného postihu od štátu, keď organizácia musela vrátiť do štátneho rozpočtu až 50-tisíc eur z dotácie pre rok 2018, ktorých čerpanie na oprávnené náklady nedokázal Rezort pod politickým vedením SpP riadne vydokladovať.

V Rezorte pod novým vedením sa zásadným spôsobom mení spôsob narábania s financiami. Má ambíciu priniesť transparentnosť a jasný spôsob použitia peňazí na aktivity v zmysle štatútu Rezortu, čo v posledných rokoch až tak úplne nebolo.

Aj z týchto dôvodov nové vedenie pristúpilo k úplne inému spôsobu finančnej podpory akcií v kúpeľnom meste a spôsobu utrácania najmä verejných peňazí štátu a z mestskej pokladne, ako to bolo v časoch, keď Rezort politicky ovládalo SpP.

Ambícia priniesť transparentnosť

Rezort pripravil a valné zhromaždenie schválilo materiál s názvom Žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu Rezortu, pokyny a postupy na jej získanie v roku 2020. V dokumente sa uvádza, že príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti a predloženého návrhu projektu, ktorú žiadateľ predloží Rezortu v písomnej podobe.

Na priznanie príspevku nie je právny nárok, konečné rozhodnutie o priznaní alebo zamietnutí žiadosti o finančný príspevok je na rozhodnutí komisie zloženej z predstavenstva a schválení valným zhromaždením Rezortu.

Do žiadosti je potrebné uviesť celkový rozpočet financovania projektu, ktorý žiadateľ predkladá a na ktorý žiada príspevok. Uvedie súčet za všetky aktivity, a to vrátane zdrojov z príspevku, z vlastných zdrojov a z iných zdrojov, z ktorých sa bude financovať projekt. Spolufinancovanie Rezortom je možné maximálne do výšky 90 percent z celkového rozpočtu projektu/podujatia.

V prípade, že príspevok bude odsúhlasený a viazaný na dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby a dotácia nebude odsúhlasená ministerstvom v plnej výške, bude potrebné príspevok o alikvotnú čiastku krátiť.

Projekt musí byť zameraný na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti organizácie cestovného ruchu, tou je podpora rozvoja cestovného ruchu na území jej pôsobnosti. Aktivity smerujú k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, k predĺženiu ich pobytu na území organizácie a k zvýšeniu prínosov, najmä ekonomických.

Rezort v tomto roku hospodári so sumou 368 600 eur, pričom z tejto sumy je už odrátaných 50-tisíc, ktoré musel do štátneho rozpočtu vrátiť, ale zároveň je v nej zahrnutý presun 50 600 eur nevyčerpaných v roku 2018 pochádzajúcich z členských príspevkov.

Rezort je financovaný z dvoch kapitol pôvodu peňazí. Sú to členské príspevky jeho členov, kde najväčším prispievateľom je Mesto Piešťany, ktoré pre rok 2019 vyčlenilo do Rezortu 100-tisíc eur. Štátna dotácia predstavuje sumu 206-tisíc eur. Zvyšok rozpočtu je tvorený členskými príspevkami ďalších členov Rezortu. Členmi sú Mesto Piešťany, obce Moravany nad Váhom, Veľké Orvište a Ostrov, privátne subjekty Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Medical Wellness Hotel Máj, Hotel Park, Zuckmann Villa, WINTER média a La Musica.

Štyri roky v tieni machinácií

Rezort v úvode roka 2015 ovládlo prostredníctvom svojho nominanta Tremboša politické zoskupenie SpP. Už od začiatku však bolo jasné, že Tremboš je len predĺženou rukou šéfa SpP Tomáša Hudcoviča. Ten disponoval väčšinou hlasov v mestskom zastupiteľstve a od uchopenia moci v Rezorte poslanci za SpP úpravami mestského rozpočtu začali doň nalievať stovky tisíc eur. Konali tak s odôvodnením, že o túto sumu dostane Rezort od štátu väčšiu dotáciu.

Tomáš Hudcovič na propagačnej fotografii z jeho súkromného účtu na sociálnej sieti pri montovaní zariadenia na Vtáčom ostrove, ktoré platil Rezort. (foto: FB Tomáša Hudcoviča)

Do Rezortu peniaze od štátu aj prichádzali, no ich utrácanie bolo viac ako otázne. Okrem množstva propagačných tlačovín, ktoré primárne putovali do radničnej pivnice, sa tiež preukázali podivné kšefty. Rôzne prieskumy návštevnosti Piešťan od žilinskej firmy, ktoré Rezort platil, ale aj narýchlo dopredu vyplácané zákazky.

Rezort však financoval i aktivity, ktoré s turizmom nemajú nič spoločné, ako napríklad začleňovanie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu (sociálna inklúzia) či propagačné aktivity Hudcoviča prezentované najmä na jeho súkromnom účte na sociálnej sieti.

Hudcovič sa nechal v roku 2014 počuť, že v Piešťanoch treba nakopnúť turizmus, no za štyri roky ovládania Rezortu nakopol túto organizáciu takým spôsobom, že sa teraz len pomaly vymotáva z pavučiny podozrení o pochybnom a nehospodárnom narábaní s verejnými peniazmi.

292 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 25. mája 2020
Meniny má Ela, zajtra Urban