Seniori si vyrobili žabiatka a počúvali o bezpečnosti

V centre sociálnych služieb Senior Modrová sa starčekovia a starenky, ktorí tu našli svoj druhý domov, nenudia.