Deti i rodičia chcú ihrisko na Lipovej zachovať, mesto plánuje v tomto priestore spojiť generácie pri oddychu

V augustovom vydaní Piešťanského týždňa sme uverejnili otvorený list obyvateľov Lipovej ulice, ktorí prosia mesto Piešťany o zachovanie starého ihriska na Lipovej ulici. Obyvatelia tejto štvrte sú ochotní spolupracovať, vymaľovať hojdačky a urobiť čokoľvek, len aby im mesto zachovalo staré ihrisko, prípadne v tejto štvrti, kde je plno malých detí, ihrisko nerušilo, ale existujúci priestor využilo pre aktivity detí, len aby nesedeli pri počítači či notebooku.


Obyvatelia Lipovej ulice sú ochotní pomôcť, len aby ich staré ihrisko zotrvalo. (Autor: supa)

„Kedysi mali všetky okolité domy svoje ihrisko. Napríklad aj dnes sídlisko Vodárenská má svoje zrekonštruované ihrisko, sídlisko Prior-Teplická má dokonca dve ihriská, sídlisko Adam Trajan má svoje ihrisko, Valová má svoje ihrisko, Prednádražie má svoje ihrisko, tak prečo beriete deťom ihrisko na Lipovej? Mali sme tu plne funkčné štyri hojdačky – mesto ich spílilo, deti tu mali plne funkčnú horolezeckú stenu – mesto ju spílilo, mali sme tu šmykľavku – spílená, preliezačky – spílené,“ uviedli v liste, ktorý rodičia a starí rodičia v mene svojich detí a vnúčat adresovali nielen redakcii PT, ale aj predstaviteľom mesta a prevádzkovateľovi ihrísk zo Služieb mesta Piešťany.

Riaditeľka organizácie Hana Dupkaničová im odpovedala listom, ktorý nám preposlala hovorkyňa mesta Piešťany Drahomíra Moretová: „Vážená pani Tapušíková, v zmysle Koncepcie reorganizácie detských ihrísk v Piešťanoch je v priestore Prednádražie (sem patrí i Lipová) navrhnuté jedno nové centrálne ihrisko. Bolo vybudované v roku 2016 v blízkosti betónového vláčika (za reštauráciou Semafor). Na tomto mieste bolo demontované pôvodné ihrisko.

Priestor Lipová je v koncepcii navrhnutý ako oddychová zóna. Návrh konečnej podoby priestoru nakreslila Eva Wernerová na základe pracovných rokovaní Služieb mesta Piešťany. Bezprostredne po výstavbe ihriska pri vláčiku boli z priestoru Lipová odstránené dva drevené prvky, ktoré mali odhnité nosné konštrukcie. Následne z participatívneho projektu boli namontované dve sady lavíc zo stolmi.

Z detského ihriska má vzniknúť polyfunkčný komunitný priestor. Autorkou štúdie je Eva Wernerová.

Uvažované tu je petangové ihrisko namiesto prevažovačiek, komunitná bylinkovo-zeleninová záhradka namiesto hojdačiek, prvky fitnes a pod stromami s pieskovým podkladom jeden-dva hracie prvky pre najmenších a hojdačka ‚hniezdo‘. Využité majú byť pôvodné múriky (lavice na sedenie), pôvodná betónová dlažba. Oddelenie priestorov má (môže) byť riešené kmeňmi stromov, ktoré získame pri výruboch. Priečny chodník sme chceli ‚zlegalizovať‘ dlaždicami do štrku.

Tento priestor podľa návrhu bude skvelým spojením generácií pri oddychu. Likvidácia pôvodných, dnes už majetkovo vyradených hracích prvkov je potrebná jednak z bezpečnosti detí a jednak z majetko-právneho pohľadu. Mesto Piešťany v zastúpení primátorom Petrom Jančovičom a ja ako správca pôvodného detského ihriska musíme postupovať v zmysle právnych a interných predpisov. Naším záujmom je zaistiť nielen pre deti, ale i všetkých obyvateľov príťažlivé, bezpečné a vyhľadávané miesta pre oddych a relax.“

Rodičia a starí rodičia detí však argumentujú týmto: „Tu na Lipovej je krásny priestor, je tu slniečko i chládok v horúcich letných dňoch, čo na ihrisku na Prednádraží (o ktorom je reč v odpovedi H. Dupkaničovej – pozn. red.) nie je. Tam je celodenný úpek počas horúcich dní, kde sa s deťmi nedá ísť, a ktoré je absolútne nepostačujúce pre celé také veľké sídlisko, ako je Prednádražie, A. Hlinku a Lipová (je tam napríklad len jedna hojdačka pre dojčatá a jedna pre staršie deti – na celú túto oblasť).“

54 Shares

Najnovšie správy

streda, 26. februára 2020
Meniny má Viktor, zajtra Alexander