Hygienici si posvietili na predajné stánky, skúmajú sedemdesiat vzoriek zmrzliny

  • Kraj / Piešťany / Spravodajstvo / Región
  • 21. augusta 2019, 08:00

Stravovanie počas prázdninových mesiacov má určité osobitosti, ktoré vyplývajú zo špecifík leta, stravu im treba prispôsobiť. Medzi špecifiká patria najvyššie teploty a relatívne nízka vlhkosť vzduchu či častejšia konzumácia epidemiologicky rizikových potravín, ako je napríklad zmrzlina či rýchlo kaziace sa pokrmy. Sú tie, čo si kupujete v bufetoch či reštauráciách, v poriadku?


Hygienici odobrali v okrese Piešťany množstvo vzoriek, vykonali 101 kontrol. (Autor: Viera Dusíková)

Aj na to sme sa spýtali regionálneho hygienika Tomáša Hauka, riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Koľko kontrol v Piešťanskom okrese ste počas leta vykonali a na čo sa vaši kolegovia zameriavajú?

Od mája až doteraz sme vykonali v okrese Piešťany 101 kontrol. Počas letnej sezóny sa zameriavame na kontrolu prevádzok zameraných na výrobu a predaj zmrzliny, bufety na kúpaliskách, zariadenia rýchleho občerstvenia, bežne sa kontrolujú zariadenia spoločného stravovania. Kontrolovali sme aj stánky na jednorazovom podujatí – festivale Grape. Náš úrad vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.

Čo všetko ste kontrolovali?

V rámci celoslovenskej cielenej kontroly zameranej na výrobne a predajne zmrzliny priebežne vykonávame kontroly v týchto prevádzkach, vrátane odberov vzoriek zmrzlín na mikrobiologickú a chemickú analýzu a stanovenia prítomností nepovolených farbív v zmrzlinách. Doposiaľ sme v okrese Piešťany vykonali štrnásť kontrol. Neboli pri nich zistené porušenia zákona o potravinách a ďalších súvisiacich predpisov. V desiatich prevádzkach sme odobrali sedemdesiat vzoriek na laboratórnu analýzu. V súčasnosti je 20 vzoriek vo vyšetrovaní. Päťdesiat vzoriek zmrzlín vyhovovalo požiadavkám európskej i národnej legislatívy, nevyhovujúce vzorky neboli zistené.

Aké poznatky ste získali v zariadeniach rýchleho občerstvenia?

Tam sme absolvovali 11 kontrol. V troch prevádzkach boli zistené nedostatky a uložené blokové pokuty v celkovej sume 270 eur. Zistené nedostatky – nevyhovujúca prevádzková hygiena, nevyhovujúce skladovanie potravín. V jednom prípade bolo začaté správne konanie vo veci uloženia finančnej pokuty. Odobraných bolo 37 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia a hotových pokrmov, z čoho nevyhovovalo päť vzoriek. Tri vzorky rýchleho občerstvenia a dve vzorky hotových pokrmov nevyhovovali kritériám procesu výroby pre prekročenie počtu koliformných baktérií. Choroboplodné baktérie vo vzorkách neboli zistené. Za nevyhovujúce výsledky vzoriek bola trom prevádzkovateľom uložená úhrada nákladov za laboratórne vyšetrenie vzoriek.

Prednedávnom sa skončil hudobný festival Grape. Čo ste zistili v stánkoch na letisku?

V rámci akcie Grape festival boli dňa 10. augusta vykonané kontroly stánkov s rýchlym občerstvením. Spolu sme prekontrolovali asi 40 stánkov. V piatich sme zistili nedostatky a na mieste uložili blokové pokuty piatim osobám v celkovej sume 510 eur za nevyhovujúce skladovanie, prevádzkovú hygienu, neoznačovanie potravín v slovenskom jazyku, nepredloženie nadobúdacích dokladov od potravín, surovín, v jednom prípade nemal stánok zabezpečený zdroj vody. Pri zistení nedostatkov alebo porušení platnej legislatívy prevádzkovateľa upozorníme na nedostatky, pričom uložíme opatrenia na mieste a vyžadujeme dodržiavanie platných predpisov. 

10 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
  • 27.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
V Hoteli Sandor Pavillon sa v sobotu 11. septembra stretli maturanti so svojím triednym Jaroslavom Gregoričkom po 50 rokoch od…
  • 28.09.2021, 00:03
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
utorok, 28. septembra 2021
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela