Piešťany suverénne najhoršie hospodáriace zo susedných miest

Piešťany patria k mestám s dobrým finančným zdravím. V najnovšom hodnotení finančného zdravia samospráv za rok 2018 to konštatoval inštitút INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Podľa hodnotenia všetkých 140 miest na Slovensku sa Piešťany umiestnili na 90. priečke. Avšak o mnoho pozícií pred nimi je Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, ale aj Trnava.


Celkový dlh na obyvateľa Piešťan je 152,7 eur, celoslovenský priemer je 92,65 eur. (Autor: INEKO)

Finančné zdravie mesta, obce alebo vyššieho územného celku (VÚC) vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za štyri po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: celkového dlhu, dlhovej služby, bilancie bežného účtu, záväzkov po lehote splatnosti a záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek. Tieto zložky majú váhu postupne 30, 10, 30, 15 a 15 percent.

I keď INEKO finančné zdravie kúpeľného mesta hodnotí pomerne prívetivo, v jednej hodnotiacej položke – v celkovom dlhu na jedného obyvateľa – sú Piešťany na tom v negatívnom poňatí vysoko nad celoštátnym priemerom. Kým v rámci Slovenska mestá zadlžovali jedného obyvateľa v priemere sumou 92,65 eur, na každého Piešťanca vrátane batoliat vytváralo mesto dlh 152,7 eur.

Z okolitých miest sú na tom lepšie všetky okresné. Nové Mesto nad Váhom dosiahlo v hodnotení finančného zdravia tretie miesto, Hlohovec získal 14. pozíciu a krajská Trnava 17. miesto.

20 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2021, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 16. júna 2021
Meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf