ŠKOLSTVO: Piatakov čaká na jeseň testovanie

  • Školy
  • 13. augusta 2019, 00:01

Na jeseň sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl. Informujú o tom Pedagogicko-organizačné pokyny ministerstva. Ide o testovanie nazývané Testovanie 5. Z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, a tiež maďarský jazyk a literatúra budú žiakov testovať 20. novembra.


Na testovaní sa zúčastnia žiaci piateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (Autor: Bigstock)

Na testovaní sa zúčastnia žiaci piateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovanie sa nebude týkať žiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED (The International Standard Classification of Education), teda podľa Medzinárodného štandardného členenia vzdelávania. Školám má poskytnúť spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni základných škôl. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie a odbory školstva okresných úradov. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia odboru školstva Okresného úradu poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl. Pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5 absolvujú vybrané základné školy už v októbri.

Na minuloročnom testovaní piatakov sa zúčastnilo 46 360 žiakov 5. ročníka na 1 487 základných školách. Podľa ministerstva bolo z celkového počtu piatakov testovaných aj 3 299 žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,1 percenta), ktorým podmienky upravili s ohľadom na typ postihnutia. Na testovaní sa vlani zúčastnilo aj 2 041 (4,4 percenta) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 (0,3 percenta) cudzincov.

(SITA)

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 18. októbra. Tento deň je Svetovým dňom menopauzy, Sviatkom sv. Lukáša, patróna umelcov a maliarov, lekárov a…
  • 18.10.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 18. október 2019
Meniny má Lukáš, zajtra Kristián