Povinná škôlka od roku 2020? Deti namiesto odkladu nástupu do školy v škôlke prepadnú!

  • Spravodajstvo
  • 29. júna 2019, 00:00

V roku 2020 mala byť škôlka povinná pre všetky deti od päť rokov. Návrh novely školského zákona však nepripravilo ministerstva školstva, ale koaliční poslanci Ľubomír Petrák (Smer-SD), Peter Vörös (Most-Híd) a Eva Smolíková (SNS), ktorí ho predložili v parlamente. V prípade novelizácie zákona by s kapacitou materských škôl vznikol problém aj v Piešťanoch, i keď čísla nie sú také dramatické ako v iných mestách.

Podľa novely zákona má byť posledný ročník materskej školy povinný. Ilustr. foto: Mária Sokolovská

Poslaneckou „skratkou“ predloženia zákona do národnej rady obišla vládna koalícia nielen medzirezortné pripomienkové konania, ale i diskusiu o ňom s odborníkmi či laickou verejnosťou.

Novela školského zákona má ambíciu zaviesť takzvané povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti. Má trvať jeden školský rok.

Naopak, novela ruší odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Zároveň sa ruší možnosť zriaďovať nultý ročník a prípravný ročník.

V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Novela zákona ukladá zákonnému zástupcovi dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole a na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

V dôvodovej správe k novele školského zákona sa uvádza: „Nie je na svojvôli zákonného zástupcu dovŕšením veku určeného školským zákonom, či dieťa začne chodiť do materskej školy alebo nie. Nesplnením povinnosti zákonného zástupcu ‚zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole‘ môže byť naplnená skutková podstata priestupku vo veci ohrozovania výchovy a vzdelávania alebo vo veci zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, dokonca môže byť naplnená aj skutková podstata trestného činu.“

Z novely majú ťažkú hlavu najmä obce a mestá, ktoré majú na starosti škôlky a budú musieť riešiť kapacity aj personál. Očakáva sa, že pre tento návrh sa do škôlok nedostanú mladšie deti, respektíve ich šance na umiestnenie budú ešte menšie.

Zisťovali sme preto u zriaďovateľa škôlok, Mesta Piešťany, ako je na tom s kapacitou predškolských zariadení pre napĺňanie súčasnej legislatívy a čo sa stane, ak by bola prijatá novela zákona a posledný ročník materskej školy by bol pre deti povinný. Dozvedeli sme sa, že počet podaných žiadostí o umiestnenie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany je už dnes vyšší ako je ich kapacita.

Do škôlok nebolo na základe žiadostí rodičov pre školský rok 2019/2020 prijatých 53 detí. Ako nám poslali zdôvodnenie z mestského úradu, jedno dieťa neprijali preto, lebo má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Päť detí neprijali z dôvodu trvalého bydliska mimo Piešťan. U jedenástich detí rodičia odmietli umiestnenie v MŠ F. E. Scherera na sídlisku Adam Trajan. Rodičia šiestich detí sa zatiaľ nevyjadrili, či svoje dieťa budú voziť do tejto škôlky.

V súčasnom období sú ešte štyri voľné miesta v MŠ F. E. Scherera. Čakajú na vyjadrenie rodičov neumiestnených trojročných detí. Ostatné neprijaté deti – 30 – sú dvojročné, ktoré dovŕšia tretí rok až v roku 2020. V ich prípade v zmysle zatiaľ platného zákona sa prijatie do škôlky deje iba výnimočne.

Na radnici sme tiež zisťovali, čo sa stane, ak by bola novela zákona prijatá. „Počty ‚nezaškolených‘ detí sú v meste Piešťany veľmi nízke – v priemere šesť-osem detí v školskom roku. Mesto bude i napriek tomu skúmať možnosti zriadenia ďalšej triedy MŠ – pre uspokojenie požiadavky o umiestnenie všetkých detí od troch rokov veku do materských škôl,“ informovala nás hovorkyňa mestského úradu Drahomíra Moretová.

Jozef Vojčiniak

0 Shares
Súvisiace články

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna