Zomrel Peter Uhrin

  • Kultúra a spoločnosť
  • 19. júna 2019, 08:00

V sobotu 8. júna napoludnie sme na moravianskom cintoríne odprevadili na poslednej ceste bývalého hasičského funkcionára, komunálneho politika, občianskeho a cirkevného aktivistu Petra Uhrina z Moravian nad Váhom.

Peter Uhrin zomrel ako 77-ročný. © archív DHZ Moravany nad Váhom

Peter Uhrin sa narodil 27. marca 1942 v Modrovej, v roku 1965 sa oženil s Máriou, rod. Minárikovou, s ktorou vychoval tri deti. Dobrovoľným požiarnikom sa stal už v rodnej obci. V Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR dosiahol hodnosť inšpektora. Absolvoval niekoľko strojníckych kurzov a školení, kurz referentov prevencie, kurzy POCO, kurzy predsedov hasičských zborov, kurz pre okrskových veliteľov. V Moravanoch začínal ako materiálovo-technický referent, zúčastňoval sa súťaže družstiev na obvodnom kole a miestnych taktických cvičení, zapájal sa do vykonávania protipožiarnych preventívnych prehliadok, bol členom výboru ZO ako hospodár, zastával funkciu prvého strojníka, vykonával údržbu techniky a výzbroje a zapájal sa do údržby vodných zdrojov v obci. V rokoch 1977-2012 bol predsedom DHZ Moravany nad Váhom, istý čas zastával okrskové funkcie v okrese, viackrát bol rozhodcom na súťažiach v hasičskom športe a brannej hry Plameň.

Dostal množstvo čestných uznaní od ZO ZPO, Okresného výboru SZPO v Trnave, od západoslovenského Krajského výboru Bratislava, získal odznaky „Vzorný požiarnik“ 3. stupňa a 2. stupňa, „Vzorný strojník“, rozhodcu III. triedy, medailu „Za mimoriadne zásluhy“ FV ZPO ČSFR (r. 1990), Medailu M. Schmidta „Za zásluhy o výcvik“ (r. 1992), odznaky „Za vernosť“, bol nositeľom najvyššieho hasičského titulu DPO SR Bratislava „Zaslúžilý člen“ udelenom v roku 2002 v Trenčíne.

Okrem Zväzu požiarnej ochrany (dnešná Dobrovoľná požiarna ochrana SR) bol členom viacerých spoločenských organizácií. V rokoch 1990-1994 a 1998-2002 pôsobil ako poslanec v Obecnom zastupiteľstve v Moravanoch nad Váhom. Občiansky sa angažoval proti predaju alkoholu v obci, dal zhotoviť obraz sv. Floriána či hasičskú zástavu, podnietil vznik obrazu sv. Martina v hornom kostole v Moravanoch, rôznych tlačovín propagujúcich obecné či cirkevné reálie v Moravanoch. V mladosti bol členom tímu, ktorý sa zaslúžil o zistenie historických faktov hasičského zboru návštevou pamätníkov. Na sklonku života cestovával po Slovensku i Českej republike a zúčastňoval sa náboženských pútí.

Peter Uhrin zomrel v stredu 5. júna. Česť jeho pamiatke!

Miroslav Kazík

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana