Po ukončení rekonštrukcie Kolonádového mosta už kovové časti modré nebudú

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 18. júna 2019, 00:00

Piešťanský Kolonádový most sa po dokončení rekonštrukcie z modro-bielej kombinácie farieb prefarbi na bielo-oceľovozelenú. Podľa toho, čo zverejnil mestský úrad na svojej facebookovej stránke, ide vraj o jeho pôvodnú farbu z tridsiatych rokov minulého storočia a pamiatkari tento návrat pôvodného imidžu mosta pri schvaľovaní projektu rekonštrukcie odobrili.

Kovové časti Kolonádového mosta zmenia farbu z modrej na oceľovozelenú. © vizualizácia: MsÚ

V týchto dňoch prebieha dlho očakávaná rekonštrukcia jednej z najvýraznejších dominánt Piešťan. Poškodený a neutešený vzhľad Kolonádového mosta bol tŕňom v oku nielen Piešťancov, ale aj návštevníkov mesta. Našťastie, táto éra sa končí. Na most nastúpila firma, ktorá sa pustila do jeho premeny.

Pozrime sa najprv do histórie tohto architektonického skvostu.

S myšlienkou vytvoriť most prišiel nájomca piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Požadoval most s úzkou vozovkou, ktorý by bol pred nepriazňou počasia s krytými chodníkmi so zakomponovanými obchodmi. Väčší problém nastal pri projekcii vrchnej časti mosta. Prvý projekt počítal s dvomi tunelmi po stranách a s vozovkou uprostred. Winter túto myšlienku zavrhol, pretože v tuneloch by bol prievan a ľudia by na seba nevideli. Na odporúčanie Ing. Liewalda vyhľadal tridsaťročného slovenského architekta Emila Belluša, ktorý vďaka pripomienkam Wintera vyriešil problém nadstavby.

Umeleckú výzdobu skiel vytvoril Martin Benka. Stavbu realizovala firma Pittel a Brausewetter v rokoch 1930-1933. Náklady na stavbu mosta presiahli sumu 3,1 milióna Kčs. Na jeho financovaní sa okrem Winterovcov – nájomcov kúpeľov – podieľal štát aj mesto.

Nápisy na priečeliach navrhol vtedajší archivár Krajinského úradu v Bratislave, historik Daniel Rapant. Zo strany od mesta je to SALUBERRIMAE PISTINIENSIS THERMAE (Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele), ide o názov latinskej básne z roku 1642 napísanej Adamom Trajanom. Zo strany Kúpeľného ostrova je to SURGE ET AMBULA (Vstaň a choď), pochádza z Evanjelia podľa Matúša (Matúš 9, šiesty verš), v ktorom Ježiš uzdravuje ochrnutého. Symbolizuje uzdravujúcu silu kúpeľov.

Prvotné pracovné tempo sa v piatok zmenilo, počas našej prítomnosti na moste nebol žiaden robotník.

Kolonádový most je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Most prešiel podľa dostupných informácií doteraz len jednou zásadnou rekonštrukciou, tá bola nevyhnutná po jeho poškodení ustupujúcou nemeckou armádou 2. apríla 1945. Rekonštrukcia sa realizovala až o 11 rokov neskôr – v roku 1956. Autorom projektu rekonštrukcie bol Ing. Miroslav Kollár. V nasledujúcich rokoch sa vykonávali iba údržbové práce, z nich významnejšia bola v roku 2013, keď sa realizovala výmena osvetlenia a káblových rozvodov, dočasné statické zabezpečenie prestrešenia pešej časti mosta a náter fasád a stropov.

Rekonštrukcia – rok 2019

Mesto sa viackrát pokúšalo získať finančné zdroje na rozsiahlu rekonštrukciu mosta. Úspešné bolo až v roku 2018, keď vďaka dotačnému programu Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom – získalo na projekt „Kolonádový most cez Váh-promenáda kultúr“ dotáciu vo výške 950-tisíc eur.

Náklady na obnovu mosta podľa projektu sú vo výške 1 798 930 eur, to je celková cena za dielo + technický dozor + autorský dozor. Aby sa kompletná rekonštrukcia mohla uskutočniť, k schválenej dotácii ministerstva kultúry poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili vlastné zdroje, a to z predaja pozemkov oproti sídlisku Adam Trajan a z nedočerpaného úveru z minulosti.

Po podpise zmluvy s víťazom verejného obstarávania dodávateľ stavby, firma Swietelský-Slovakia, s. r. o., prebral stavbu 8. júna a 12. júna začal s prácami na moste. Technický dozor vykonáva p. Bielický. Gestorom projektu a zároveň autorom projektu rekonštrukcie kultúrnej pamiatky je Ing. arch. Bohuslav Pernecký.

Stavba sa realizuje v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Na priebeh prác bude dozerať Pro Monumenta – prevencia údržbou, ktorá vypracuje na záver hodnotiacu správu. Kontrolné dni budú každý štvrtok.

Počas celej rekonštrukcie bude most pre chodcov priechodný. Doba realizácie stavby je podľa projektovej dokumentácie plánovaná na 15 mesiacov.

MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana