V Trnave daň za ubytovanie dve eurá, v Piešťanoch len 1,50 eur

  • Kraj / Piešťany / Spravodajstvo
  • 13. júna 2019, 00:00

Daň za ubytovanie sa má v Trnave výrazne zvýšiť. Sadzba dane má byť podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia dve eurá na osobu a noc. Pričom v Piešťanoch, ktoré si na príjmoch do mestskej pokladnice z turizmu zakladajú, je to len 1,50 eur. Doposiaľ v Trnave platia daňovníci za noc v ubytovacích zariadeniach maximálne 66 centov, v Piešťanoch do decembra minulého roka to bolo 1,10 eur.

V kúpeľnom meste sa od januára vyberá za ubytovanie 1,50 eur. (Autor: ed)

Aj zoznam spôsobu a druhu ubytovania v krajskej Trnave, ktorého sa zdaňovanie týka, je podstatne obsiahlejší ako v kúpeľnom meste. Kým v Piešťanoch platcu dane definujú podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta strohým spôsobom, že platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné, prechodné ubytovanie poskytuje, podľa trnavskej legislatívy je určenie platcu konkrétnejšie.

Za platcu dane za ubytovanie v Trnave podľa VZN považujú toho, kto prevádzkuje botel, hostel, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistickú ubytovňu, chatu, stavbu na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely, ktorými sú aj apartmánové domy.

V Trnave študenti do 26 rokov, ktorí študujú na školách v meste, budú mať podľa návrhu v prípade tohto poplatku 50-percentnú zľavu. Deti do 15 rokov a osoby s preukazom ťažko zdravotne postihnutého budú od dane oslobodené. Ak návrh schvália poslanci mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenie bude platiť od 1. októbra. Daňovníkmi budú ubytovaní, dane samospráve budú odvádzať prevádzkovatelia ubytovacích zariadení.

Mesto Trnava s návrhom nového nariadenia nezverejnilo žiadnu dôvodovú správu. Hlavný dôvod pripravovanej zmeny tak bude snaha získať viac peňazí do rozpočtu mesta. V minulom roku získala Trnava z tejto dane 111-tisíc eur, rok predtým 132-tisíc.

V Piešťanoch na dani za ubytovanie do minulého roka do mestskej pokladne pribudlo zhruba pol milióna eur, na základe zvýšenej sadzby si mesto sľubuje nárast príjmu v tejto položke takmer o 200-tisíc eur. Ak by však mesto dokázalo vyberať dane za ubytovanie aj za prenajímanie izieb v rodinných domoch či bytovkách, potom by suma, ktorá by pribudla do pokladne, narástla zrejme ešte výraznejšie.

Príjmy do mestskej pokladne kúpeľného mesta sú tvorené podielovými daňami, ktoré štát prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov v meste či obci, avšak ich výška nemá pevne stanovený koeficient a štát mestám a obciam na ich chod prispieva na základe kondície štátneho rozpočtu. To sa napríklad v časoch ekonomickej krízy prejavilo výrazným krátením tejto položky príjmu do mestskej pokladne a vedenie mesta to nijak nedokázalo ovplyvniť.

V legislatívnej moci má mestské zastupiteľstvo len tvorbu miestnych daní. Ide o daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za jadrové zariadenie. Pričom nárast príjmu do mestskej pokladne zvýšením dane z ubytovania je v tomto okruhu daní jediná položka, ktorá sa platením netýka domácich, ale naopak, prostredníctvom jej výberu môže radnica služby domácemu obyvateľstvu skvalitniť.

Jozef Vojčiniak/SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna