Zo starých záchodov obchodné priestory

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 22. mája 2019, 00:00

Prestavba niekdajších piešťanských verejných záchodov na križovatke ulíc Staničná a Bratislavská sa opäť dostáva na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ich majiteľ sa o schválenie prestavby pokúšal ešte na jeseň v roku 2017. Vtedy jeho zámer odkúpiť takmer 130 metrov štvorcových pozemku od mesta a vystavať trojpodlažnú budovu s bytmi a obchodnými priestormi na mieste záchodov poslanci zamietli.

Vizualizácia budovy, ktorá by mohla nahradiť schátrané verejné záchody na križovatke ulíc Staničná a Bratislavská. (archív MsÚ)

Tentoraz je zámer prestavať záchody podstatne skromnejší a ich vlastník požaduje od mesta len 44 m2 mestských pozemkov a budova má mať len jediné nadzemné podlažie. Majiteľ toaliet vo svojom novom zámere dokonca odstúpil od výstavby prístupovej cesty, ktorá mala pôvodne ústiť na Staničnú ulicu a podľa predloženého zámeru objekt bude prístupný len pre peších od chodníka lemujúceho Bratislavskú cestu. Parkovacie miesta plánuje staviteľ využívať už jestvujúce v tejto mestskej lokalite.

Nová požiadavka na prestavbu záchodov sa ocitla na rokovaní minulotýždňovej mestskej rady. „Dňa 4. februára 2019 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť o odkúpenie časti pozemku s výmerou 44 m2 za účelom stavby malej polyfunkčnej budovy. Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že má zámer nahradiť tzv. ruinu – bývalé verejné WC, ktoré sú už dlhší čas mimo prevádzky, novou budovou slúžiacou na obchodné účely. Plánovaná polyfunkčná budova sa má skladať z dvoch podlaží, a to suterénu (skladové priestory a zázemie) a prízemia (obchodné priestory),“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Cenu odpredaja pozemkov navrhuje radnica stanoviť podľa platnej mestskej metodiky, to predstavuje sumu 94,77 eur za m2. To by znamenalo pri predaji príjem do mestskej kasy niečo málo nad štyritisíc eur.

Tento zámer sa na rozdiel od toho z roku 2017 zástupcom mesta pozdáva viac. Ako informoval mestskú radu jej člen Remo Cicutto, obdobný objekt bol postavený na niekdajšej stavbe záchodov na okraji mestského parku na Winterovej ulici a priestor nijak nenarúša, ale práve naopak, nepoužívané toalety získali nové uplatnenie. Zároveň sa priklonil k schváleniu tejto žiadosti.

K takémuto zámeru prestavby boli naklonení všetci členovia mestskej rady, požadovali však v rámci svojej schválenej výhrady prijať mestom na túto stavbu také stavebné regulatíva, aby vlastník objektu nemohol postaviť nič iné, ako je obsahom návrhu na uznesenie.

Členovia mestskej rady sa však pozastavili nad aktuálnosťou metodiky pre určovanie hodnoty mestských pozemkov. „Predsa len od doby, keď vznikla, prešiel už nejaký čas. Narástli platy, narástla cena nehnuteľností, a to by sa malo premietnuť aj do metodiky,“ doplnila Iveta Babičová.

Konečné slovo pri odpredaji pozemkov bude mať až zastupiteľstvo. Päťčlenná mestská rada je poradný orgán primátora a jej hlasovanie je pre poslancov len odporúčaním.

Jozef Vojčiniak

115 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 5. decembra. Tento deň je Svetovým dňom pôdy a Medzinárodným dňom dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji.…
  • 05.12.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch opäť zorganizoval tradičný Charitatívny bazár. Jeho štrnáste pokračovanie sa v sobotu 30. novembra uskutočnilo v…
  • 05.12.2019, 12:00
  • Spravodajstvo
štvrtok, 5. december 2019
Meniny má Oto, zajtra Mikuláš