Primátorov a starostov sa pýtali na nájomné bývanie

  • Spravodajstvo
  • 6. mája 2019, 08:00

Výstavbu nájomných bytov v mestách a obciach je podľa primátorov a starostov potrebné podporovať. Prínosom nájomného bývania je zvyšovanie počtu obyvateľov obce. Na druhej strane rizikom takého bývania by mohol byť príchod obyvateľov, ktorí nemusia mať pozitívny vzťah k samospráve.

Vyplýva to z prieskumu Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Počet komunálnych nájomných bytov je na úrovni približne štyri percentá z celého bytového fondu. Podľa starostov a primátorov je potrebné podporovať výstavbu nájomných bytov. S tým sa však spájajú prínosy aj riziká, čo združenie mapovalo v nedávnom prieskume. Preto sa ZMOS pýtal starostov a primátorov na to, v čom vidia prínos nájomného bývania pre obce,“ vysvetlil zámer prieskumu hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák.

Respondenti mali uviesť tri najvýznamnejšie pozitíva, ktoré nájomné bývanie prináša. Podľa 31,5 percenta respondentov je prínos vo zvyšovaní počtu obyvateľov obce, ďalších 30,3 percenta ho vidí v ponuke cenovo dostupného bývania zraniteľným, ohrozeným skupinám. Ďalších 19,3 percenta ako prínos nájomného bývania uviedlo zvyšovanie ekonomickej spotreby v samospráve z dôvodu prísunu obyvateľov. Podľa 12,3 percenta opýtaných je nájomné bývanie prínosom z hľadiska podpory ekonomickej mobility, teda pohodlnejšieho presunu ľudí za prácou. Iný prínos uviedlo 1,2 percenta a nevedelo sa vyjadriť 5,5 percenta starostov a primátorov zaradených do prieskumu.

Rizikom nájomného bývanie je podľa 25,9 percenta opýtaných primátorov a starostov, príchod obyvateľov, ktorí nemusia mať pozitívny vzťah k samospráve. Príchod obyvateľov s prechodným pobytom, ktorých príjmy z trvalého pobytu patria inej samospráve, je rizikom pre 22,7 percenta. Obava z investície do výstavby nájomných bytov, o ktoré nemusia mať ľudia záujem, je rizikom podľa 19,8 percenta starostov a primátorov. Celkovo 22,3 percenta opýtaných si myslí, že rizikom výstavby nájomných bytov je fakt, že pôjde o investíciu do bytov, ktoré si vzhľadom na výšku nájmu záujemcovia nebudú môcť dovoliť. Iné riziko výstavby nájomných bytov uviedlo 3,5 percenta respondentov a 5,8 percenta sa k tejto otázke nedokázalo vyjadriť.

Z prieskumu vyplynulo, že drvivá väčšina starostov a primátorov je presvedčená o potrebe podpory nájomného bývania. Na otázku „Je podľa vás potrebné podporovať nájomné bývanie?“ sa 46,6 percenta respondentov vyjadrilo, že „určite áno“, ďalších 37,3 percenta konštatovalo „skôr áno“, „skôr nie“ povedalo 8,7 percenta opýtaných a k postoju „určite nie“ sa prihlásilo 0,5 percenta opýtaných. K otázke sa nevedelo vyjadriť 6,8 percenta starostov a primátorov. Celkovo 39,3 percenta respondentov tiež uviedlo, že záujem obyvateľov o obecné byty v ich meste, prípadne obci, je.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. „Súčasťou záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí,“ uzavrel Kaliňák.

SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
utorok, 16. júla 2024
Meniny má Drahomír, zajtra Bohuslav